(L)iberaldemokrater

Carl Johan Rehbinder har kommit ut som Liberaldemokrat, tillsammans med flera andra den senaste veckan. Jag ser ingen anledning till att inte själv deklarera mitt deltagande. Hur engagerad jag kommer vara i partiet låter jag vara osagt. Den sortens gruppövningar hör som sagt inte till det jag som mest brinner för, men mitt stöd har partiet den dagen det officiellt är bildat.

Jag noterar att också HAX uppmuntrar till samtal om hur liberalt PP vill vara.