Kraftiga målsättningar

Det är faktiskt lite roligt. Socialdemokraternas svar till Alliansens jobbpolitik är att ’sätta upp en målsättning’. Wow. Friskt vågat, hälften vunnet, eller hur är det man brukar säga? ;P

Att minska långtidsarbetslösheten måste bli en central del av den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater är beredda att sätta upp ett mål om att långtidsarbetslösheten ska pressas tillbaka till en procent av arbetskraften. Det innebär en minskning av långtidsarbetslösheten med omkring 90 000 personer utifrån SCB:s statistik. Det är en svår men nödvändig utmaning. När den är nådd ska vi gå vidare och höja ambitionerna ytterligare.

Valaffisch.se säger det bäst: