Kostnaden för nolltolerans mot droger

7000 döda hittills i år. Hur många ska dö innan man ger upp den ideologiska kampen mot väderkvarnar och inser att skademinimering är det minst kostsamma alternativet, både i mänskligt lidande och ekonomiskt perspektiv?

Resultatet av att kriminalisera användande och hantering av droger är att den organiserade brottsligheten tar över hanteringen. Det gör de, eftersom den stora efterfrågan kan generera enorma belopp och dessa pengar ger den organiserade brottsligheten makt och inflytande över politiker och rättsväsende, såväl som ett liv i lyx.

Så skedde redan i början av 1900-talet när man i USA kriminaliserade drogen alkohol. Efterfrågan kvarstod dock, trots massiva kampanjer och resultatet blev en växande maffia med Al Capone i spetsen. Lösningen då precis som lösningen nu är givetvis att legalisera drogerna och genomgå ett ideologiskt skifte, från ”kriget mot droger” till skademinimering.

Inte ens med total avkriminalisering och politisk ignorans av de värsta drogerna är det sannolikt att man haft 9000 dödsfall från droganvändandet enbart under 2009. I år har bara drygt halva året gått och redan har 7000 människor dött i drogrelaterat våld.

Relationen är inte till användandet av drogerna dock, vilket man lätt kan förledas att tro, utan ett resultat av den kriminaliserade hanteringen. Yrkeskriminella konkurrerar med automatgevär.

Mexiko ensamt kan inte göra mycket i denna fråga, för den verkliga påtryckningen kommer från USA. En avkriminalisering av drogerna skulle sannolikt leda till sanktioner från USA, med ytterligare mänskligt lidande som följd. Förändringen måste komma från USA, men där finns hela myndigheter såväl som politiker vars blotta existens bygger på det oändliga kriget mot narkotikan. Och amerikaner är som bekant inte kända för att vilja ge upp de mest omöjliga av krig.

I Europa och sydamerika går dock utvecklingen i rätt riktning. Flera länder har avkriminaliserat innehav för eget bruk och slutat lägga resurser på att straffa folk för att de använder droger. Det bästa vore naturligtvis att legalisera och tillåta professionell hantering av droger, så man tar ifrån de yrkeskriminella hanteringen och därmed deras största kassako. Att lägga en outsinlig och enorm ekonomisk resurs i händerna på dem är inte ett smart sätt att göra sig av med de närmast krigslika situationer som uppstår, när maffian bildar arméer för att försvara sig mot statlig intervention.

Det är då vi får dödssiffror som de ovan. Ett resultat inte av drogerna i sig, utan av den naiva lagstiftningen.

 • Andreas

  Sevärt om drugraids i USA

  och videon dom pratar om: http://www.youtube.com/watch?v=RbwSwvUaRqc

 • Tamm

  *pekar på kul artikel med klar relevans* http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stnin

 • K-SATANAS

  Vem begråter siffran 7000 eller 9000 döda i knarkkrig/ hanteringen ? Jag tror inte många gör det . Absolut inte myndigheter eller statsmakter. Man måste se vad det är för individer. Det är ett fåtal ” helt oskyldiga civila” som stryks med. Så gott som samtliga har en eller annan inblandning i hanteringen.
  Myndigheter och statsmakter skulle inte begråta om siffran så var 7 milj dödsfall per år, snarare applådera och så även jag. Att kriminella rensar ut och dödar varandra, berör inte det flesta alls och varför skulle det ? Självsanering är ordet eller effektivt myndighetsarbete i syfte att rensa bort kriminella.

  Tvärt om visar en ökning av antalet döda på övertygelsen inom statsmakter och myndigheter att skruva åt tumskruvar ändå mer. Ökar dödstal så är statsmakters lösning, hårdare tag. Dels för själva dödstalen samt siffrorna visar också att hanteringen troligen ökar i volym än minskar.

  Jag har väldigt svårt att se en legalisering som gläntar på dörren. Jag kan bara tala för SV polismyndighet men är övertygad om att det ser lika dant ut i princip överallt på jorden. Knarkbekämpning är en mycket stor del av polismyndigheters primära arbete och så även samarbete mellan olika stater. Helt enkelt utan narkotika, förre poliser och samarbete mellan stater och myndigheter på internationell nivå.
  Det kan låta sjukt, men man måste hela tiden se vad som ligger bakom beslut, verkliga orsaker och inte alla dimridåer som finns runt omkring i alla sammanhang.
  I princip är det nog bara den paranoida som kan se någorlunda klart.

  Jag tror inte det är själva ” faran ” med liberala / friare syn på narkotikahanteringen som är orsaken till statsmakters hållning i narkotikafrågan. Allt ligger djupare än så.
  Det är en lobby verksamhet på en helt annan nivå, som helt enkelt ser faran med legalisering av narkotika som självmord mot en egen verksamhet. Narkotikapolitiken skapar internationellt , enormt många arbetstillfällen.
  Lobbyverksamheten går hela tiden ut på att vilseleda de styrande med siffror och påståenden och allt i eget syfte.

  Helt enkelt fri narkotika (.. eller de lättare preparaten) skapar arbetslöshet, mindre internationellt polissamarbete. Narkotikapolitik är ett globalt klister som både förenar och hjälper mindre stater ekonomiskt och samhällsstrukturellt.
  Att samhället skulle slippa eller i alla fall kanske kraftigt minimera det kriminella inflytandet genom att ha ” statsägd-egenkontroll” över narkotikan, tror jag inte alls är ett argument som har en chans att vinna gehör.
  Även om man genom siffror påvisar så här mycket tjänar kriminella på narkotika varje år, så här mycket kostar bekämpning och lagföring, tror jag inte att det är att argument som någonsin kommer att få genomslag.

  Narkotika politik är så mycket mer än så.

 • Nisse
 • Pingback: A Drug Raid Goes Viral: Radley Balko on the Missouri SWAT Raid | FrontPageSearch()