Kostnaden för nolltolerans mot droger

7000 döda hittills i år. Hur många ska dö innan man ger upp den ideologiska kampen mot väderkvarnar och inser att skademinimering är det minst kostsamma alternativet, både i mänskligt lidande och ekonomiskt perspektiv?

Resultatet av att kriminalisera användande och hantering av droger är att den organiserade brottsligheten tar över hanteringen. Det gör de, eftersom den stora efterfrågan kan generera enorma belopp och dessa pengar ger den organiserade brottsligheten makt och inflytande över politiker och rättsväsende, såväl som ett liv i lyx.

Så skedde redan i början av 1900-talet när man i USA kriminaliserade drogen alkohol. Efterfrågan kvarstod dock, trots massiva kampanjer och resultatet blev en växande maffia med Al Capone i spetsen. Lösningen då precis som lösningen nu är givetvis att legalisera drogerna och genomgå ett ideologiskt skifte, från ”kriget mot droger” till skademinimering.

Inte ens med total avkriminalisering och politisk ignorans av de värsta drogerna är det sannolikt att man haft 9000 dödsfall från droganvändandet enbart under 2009. I år har bara drygt halva året gått och redan har 7000 människor dött i drogrelaterat våld.

Relationen är inte till användandet av drogerna dock, vilket man lätt kan förledas att tro, utan ett resultat av den kriminaliserade hanteringen. Yrkeskriminella konkurrerar med automatgevär.

Mexiko ensamt kan inte göra mycket i denna fråga, för den verkliga påtryckningen kommer från USA. En avkriminalisering av drogerna skulle sannolikt leda till sanktioner från USA, med ytterligare mänskligt lidande som följd. Förändringen måste komma från USA, men där finns hela myndigheter såväl som politiker vars blotta existens bygger på det oändliga kriget mot narkotikan. Och amerikaner är som bekant inte kända för att vilja ge upp de mest omöjliga av krig.

I Europa och sydamerika går dock utvecklingen i rätt riktning. Flera länder har avkriminaliserat innehav för eget bruk och slutat lägga resurser på att straffa folk för att de använder droger. Det bästa vore naturligtvis att legalisera och tillåta professionell hantering av droger, så man tar ifrån de yrkeskriminella hanteringen och därmed deras största kassako. Att lägga en outsinlig och enorm ekonomisk resurs i händerna på dem är inte ett smart sätt att göra sig av med de närmast krigslika situationer som uppstår, när maffian bildar arméer för att försvara sig mot statlig intervention.

Det är då vi får dödssiffror som de ovan. Ett resultat inte av drogerna i sig, utan av den naiva lagstiftningen.