Korrupta politiker

Regeringen hade ett inofficiellt samarbete med USA redan innan FRA-lagen gick igenom och man undanhöll medvetet detta från Riksdagen. Justitieminister Beatrice Ask:s eget departement hade sådan ”inofficiell kontakt” men hon påstår att hon inte känt till något om detta, eller vad de talar om som ska undanhållas från Riksdagen.

Det är fint med ord som ”öppenhet” och ”maktfördelning”, men när politiker inte lever efter de regler som man demokratiskt satt upp och undanhåller information som anses för ”känslig” för att anförtros en öppen debatt, så är detta inte bara oärligt utan ett brott mot grundlagen.

Att det finns ett samarbete är ”vida känt” så som Ask säger, men vad hon inte säger är att det informella samarbetet vida överstiger vad som kan anses konsekvent. T.ex. att ta emot fångar från Guantanamo, att lämna ut omfattande information om svenska medborgare som inte är misstänkta för brott, etc. Allt utan att meddela riksdagen.

Det blir förstås jobbigt för politiker när de inte kan säga en sak och göra en annan utan att någon upptäcker det, så som de är vana att göra. För politiker ljuger oss rakt i ansiktet i tron att de vet bättre och att vi och riksdagen inte förstår vårt eget bästa. Detta blir uppenbart genom den information vi nu kan ta del av, tack vare WikiLeaks.

Förvänta er inget annat än att WikiLeaks kommer bekämpas också av Svenska politiker.