Kopiering dödar inte kulturen

Har kopiering dödat kulturen? Pirater berättar om kopieringens historia, från förbjudna tryckpressar i Frankrike, till konkursen av det första mp3spelar-företaget.

  • Skönt att se fokus på huvudfrågan. Vi kopierar för att vi vill och för att vi kan; därför förändrar vi världen och lägger grunden till ett nytt tempel på tre pelare ”Integritet”, ”Kultur” och ”Kunskap”. Alla andra frågor är lyckliga spinn-offs som går att härleda från det här.