Kårobligatoriet: Avskaffandet inte problemet

Kårobligatoriet avskaffas, vilket givetvis leder till att diverse kårer börjar klaga när inte alla överlever. Men friheten att organisera sig handlar också om friheten att låta bli. Därför är kårobligatorium en omöjlighet i en liberal demokrati.

På sikt kommer kårerna att överleva av den enkla anledningen att verksamheten behövs. Det som oroar oss är vad som kommer att hända på kort sikt. Regeringen har inte skapat hållbara lösningar för hur övergången från två olika system ska ske. Kårerna är oroliga, vilket bland annat tar sig uttryck i kraftigt förändrad verksamhet hos existerande kårer, och att fler än var tionde studentkår i landet försvinner eller slås samman med andra kårer redan i höst. Om inte kårernas ekonomiska situation får en lösning riskerar lärosäten stå utan den för kvaliteten så avgörande studiebevakning som kårerna ägnar sig åt. Det är något som drabbar hela Sverige, ett land starkt beroende av högutbildad arbetskraft av toppkvalitet.

– SvD

Detaljerna har jag inte mycket att säga om, eftersom min insyn är ytterst begränsad. Det är möjligt att skadan av att ha haft ett kårobligatorium ställer till det när man nu avskaffar det. Men det beror isf på att man haft eländet från början, inte på att man avskaffar det.

De kårer som gör ett bra jobb, kommer på sikt överleva. Eftersom behovet är stort så inbillar jag mig att det inte behöver ta särskilt lång tid, även om det blir rörigt närmaste åren. Att kårobligatoriet överlevt till 2010 är en skam och alla borde applådera dess avskaffande som har den minsta liberalt sinnad själ.