Inget PKU till Polisen

Ett lagförslag ska tas fram som förhindrar Polisen tillträde till PKU-registret. Jag undrar om det kommer medge undantag, som tidigare skett, eller om det är ett totalt förbud vi ser framför oss?

Blodproverna från tre miljoner svenskar som finns lagrade i den så kallade PKU-biobanken ska i princip bara få användas i forskningssyfte – inte i brottsutredningar. Regeringen har begärt att en utredning ska presentera ett lagförslag som säkerställer att uppgifterna inte lämnas över till polisen […]

TT/SvD

  • Moe

    vad var konsekvenserna av ett sadant anvandande tidigare ? till exempel i anna lindh fallet ? … undantag ska inte ske… inte for nagon…

    • Ssargon

      Om man avlider och ens närmaste anhörig anser att det är okay så bör det väl få användas för identifikation iofs…