Inget PKU till Polisen

Ett lagförslag ska tas fram som förhindrar Polisen tillträde till PKU-registret. Jag undrar om det kommer medge undantag, som tidigare skett, eller om det är ett totalt förbud vi ser framför oss?

Blodproverna från tre miljoner svenskar som finns lagrade i den så kallade PKU-biobanken ska i princip bara få användas i forskningssyfte – inte i brottsutredningar. Regeringen har begärt att en utredning ska presentera ett lagförslag som säkerställer att uppgifterna inte lämnas över till polisen […]

TT/SvD