Ingen Hägglund på Pride 2010

Göran Hägglund (kd) väljer som enda partiledare att avstå från att delta i Pride i år. Det är förstås anmärkningsvärt, när t o m Statsministern kan göra ansträngningen att boka in just detta event framför andra. Det är också en symbol för kristdemokraternas och Göran Hägglunds undfallenhet till att ta i frågor för sexuella minoriteter.

För Sverige, till medeltiden!

Hägglund är både socialminister och partiledare för Kristdemokraterna, som genom den politik ”för alla” de för, i praktiken fientliga mot sexuella minoriteter. Det är inget under att Hägglund (kd) vägrat ta i frågan om tvångssteriliseringar av transsexuella under alla de år frågan legat på hans bord. Att göra så vore nämligen en dödssynd i partiet med ‘kristna värderingar’ och kärnväljarna är förstås viktigare än den lilla minoriteten av transsexuella som finns i detta land.

Avståndstagandet till Pride är förstås också en symbolisk handling. Idag är det inte längre bögar och flator som är utsatta i det svenska samhället. Kampen ligger nu hos transsexuella och sexsäljare. Grupper som inte har sett något stöd i praktiken hos vare sig Allians eller Rödgrön röra.

Precis som lagarna en gång ändrades för att anpassas till verkligheten för homosexuella är det tid att anpassa lagen för transsexuella och sexsäljare.

I fallet med transsexuella handlar det om att upphöra med steriliseringstvånget, ge en lagstiftad rätt att spara könsceller och bibehålla samma rätt att bli förälder som för resten av samhällets medborgare.

I fallet med sexsäljare handlar det om rätten att organisera sig fackligt, att inte bli av med barn, bostad och utsättas för absurda sköntaxeringar om det framkommer att en person sålt sex. Nolltoleransen mot sexsäljare måste upphöra!

Det ska inte genom lagstiftning vara hemskt att sälja sex. De som eventuellt inte trivs med sitt yrkesval har det isf illa nog ändå och för dem som faktiskt trivs finns ingen anledning att stigmatisera genom lagstiftning. Sex är var och ens privatsak. Ut med staten ur våra sängkammare!

Piratpartiet och F! deltar också på Pride. Sverigedemokraterna gör det såvitt jag förstår inte.

Andra om detta: Proffstyckarna,