Inför juridisk etnicitet!?!11

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill införa ett register med ett tredje juridiskt kön. Jag föreslår att vi också upprättar register över religiös övertygelse och etnicitet. Ev. också partisympatier och favoritlag i hockey samt fotboll. Allt förstås i avsikt att minska diskrimineringen!

Lagstiftningen i Sverige idag är könsneutral. Värnplikten för män har avskaffats (liberala applåder) och äktenskapsbalken är könsneutral (liberala applåder). Därmed görs inte längre juridiskt skillnad på män och kvinnor och således finns inte heller skäl att behålla uppdelningen av människor i juridiska kön, lika lite som vi har juridisk etnicitet.

Att som V och F! vilja införa ytterligare juridiska grupperingar för att minska diskriminering är förstås ett fullständigt bakvänt resonemang som inte grundar sig i något annat än ett överutvecklat ordningssinne och obegränsat kontrollbehov. Mer makt åt staten, helt enkelt.

Caspian Rehbinder skriver:

En statlig registrering som inte spelar någon roll för nittiofem procent av befolkningen, och är till besvär för restrerande fem procent, och som dessutom inte gör någonting gott för någon, har inget som helst existensberättigande, och bör raderas omgående. Frågan är i sig inte stor, men den är symbolisk för ett informationspolitiskt tänkande, och följdaktligen drivs den bara av ett parti – Piratpartiet.

Jag kunde inte instämma mer. Lagstiftningen bygger på föråldrat tänkande och en utveckling av samma tänkande är knappast önskvärt. Piratpartiet har förstått detta och vill således avskaffa det juridiska könet helt. Det tycker jag är en utmärkt idé!

Vägen till mindre diskriminering baserat på kön går givetvis inte genom mer särbehandling, lika lite som vi har ’juridisk etnicitet’ för att motverka etnisk diskriminering (rasism). Detta påverkar på intet sätt det biologiska könet, som är en sak mellan individen och sjukvården på sin höjd, eller en fråga för det sociala privatlivet, inget som staten och lagstiftaren har något att göra med.

För statistiska syften så kan man helt enkelt fråga människor vilket kön de anser sig tillhöra, precis som man frågar om skostorlek och sexuell läggning, eller etnicitet för den delen. Det finns ingen anledning tvångsmässigt samla in denna statistik och det skulle aldrig accepteras om det rörde andra personliga egenskaper så som sexuell läggning eller politisk övertygelse.