Individuella rättigheter

Staten tar den större delen av våra pengar och sedan får vi slåss, grupp mot grupp, för att få tillbaka så mycket som möjligt av våra egna pengar. Detta måste upphöra.

Man kan tycka att jag som transsexuell borde välkomna en lagstiftning som ger mig ”särskilt skydd” genom att omfamnas av hatbrottslagstiftningen. I praktiken är det förstås ett meningslöst slag i luften. Den som vill hota eller skada mig för att jag är en avvikare kommer inte göra det mindre för att lagstiftningen ändras. Den sortens signalpolitik handlar bara om att ställa sig in hos enskilda grupper av människor. Det gynnar politiker, ingen annan.

Brott mot den enskilde är lika hemskt oavsett vilken godtycklig grupp man kan anses tillhöra. En kvinna som blir misshandlad lider inte mer eller mindre, för att hon är transsexuell, straight, gay eller frimärkssamlare. Vi förtjänar alla samma rättigheter och samma behandling av stat och myndigheter. Det ska inte vara så att ens upprättelse blir mindre prioriterad för att man inte råkar tillhöra ett kollektiv som politiker fått för sig att ge särskilda privilegier.

Allt detta gör är att dölja det faktum att staten inte sköter sina åtaganden och att du som enskild inte har någon möjlighet att ställa stat och myndigheter till svars när de brister i sina åtaganden. Allt du förväntas göra är att hosta upp pengar som en lydig medborgare, som politiker sedan kan spendera åt dig.

Ett företag hade inte kunnat missköta sig på detta sätt. Man kan inte säga till konsumenten att ”sorry, men vi spenderade dina pengar på viktigare konsumenter, så du får inget för dina pengar”. Det är avtalsbrott och då kan du ställa företaget till svars i domstol. Men om staten lägger ner en utredning i brist på resurser, därför att någon av politiker utsedd grupp istället prioriterades, så kan du inte göra mer än buga dig och säga tack för inget.

Politiker borde inte ha friheten att spendera pengar olika, beroende på vilken grupp människor råkar kunna sägas tillhöra. Alla medborgare ska ha samma individuella rättigheter och förtjänas behandlas likadant som individer. Klarar inte staten sina åtaganden så kanske man borde se över om staten alls ska syssla med ämnet ifråga, eller om någon på en privatiserad marknad kan göra det bättre. Vi kan ju tyvärr inte välja bort statens ”tjänster”. Dem får vi betala för oavsett vi vill ha dem eller inte och oavsett hur uselt staten sköter dem.

Andra om detta: Tianmi,
 • Kinkym54

  All särbehandling är en katastrof i sig. Särbehandling gör att vissa grupper, tror sig ha något slags ”skydd” för ex våldsbrott eller ska få extra förmåner i samhället bara för dom är av en viss grupp/ karaktär / läggning.
  Snarare så invaggas fel personer i fel säkerhet. Gator och torg blir inte säkrare för en grupp särbehandlas.

  Lagen är lika för alla och ska straffas som likvärdig. Kan inte se någon skillnad som offer om jag är vanlig svenne eller hbt svenne. Samt förövaren skiter fullständigt i att staffvärdes bedömning snäppas uppåt vid hbt brott. Jag kan inte heller se vilken glädje ett högre straff skulle ge mig som offer vid brott mot mig som hbt person. Alla ska vara lika.

  Sen vem som har ett ansvar , som i rimlighetens namn aldrig kommer att införlivas är mer en akademisk fråga.
  Tyckande och tänkande är en sak. Verkligheten, realiteten en helt annan.
  Visst kan polismyndigheten i princip få ner våldsbrott till minimum. Men jag kan garantera att inte många medborgare skulle vilja leva i ett sådant land. Allt går men det kostar. Fullständig trygghet eller trygghet som närmar sig begreppet fullständigt , kräver naturligtvis extremt hårda tag och absurt stränga lagar.
  Utan dessa komponenter är det lika meningslöst att både resonera och tänka på ett samhälle då myndigheter och politiker ska kunna ställas för ansvar för underlåtenhet eller kraftiga brister.
  Det finns inte en förövare som frivilligt avstår från en handling, om han inte tvingas eller hindras.

 • gothbarbie

  Man borde få beväpna sig. En pistol jämnar ut situationen oavsett hur gammal man är eller vilket kön eller sexuell läggning man har.

 • Becca

  ”En kvinna som blir misshandlad lider inte mer eller mindre, för att hon är transsexuell, straight, gay eller frimärkssamlare. ”

  Nu är det ju visat i undersökning efter undersökning att HBT, och då särskilt transpersoner, har en sämre psykisk hälsa än genomsnittsmedborgaren. Vad tror du att det beror på? Är det egentligen något som ens behövs diskuteras..?

  När det gäller t ex våldtäkter så har vi en straffskala efter hur grovt brottet anses vara… alltså i förhållande till hur mycket lidande det orsakar för brottsoffret. Ett brott som åsamkar större lidande anses grövre och motiverar ett strängare straff. Går det tankesättet att översätta till andra områden.

  Att via lagstifftning visa att en fler grupper i samhället har ett större skyddsbehov är inte negativ särbehandling, tvärtom. Det är en markering för allas lika rätt till gator och torg, och nödvändigt pga av majoritetens (ofrånkomliga?) förtryck.