Folkpartiet lovar runt

Igår presenterade Socialstyrelsen sin utredning om vården av transsexuella och personer med könsidentitetsstörningar. Utredningen föreslår bland annat förändringar av lagstiftningen gällande fastställande av könstillhörighet. Några av de kriterier som Socialstyrelsen föreslår ska tas bort är att individen måste vara svensk medborgare, vara ogift och vara steril. Det ska även vara tillåtet att frysa ner könsceller på samma villkor som för andra patientgrupper.

Vi välkomnar utredningens förslag och ställer oss helhjärtat bakom att tillgången till adekvat behandling av transsexuella ska garanteras inom hälso- och sjukvården i hela landet.

Aftonbladet.se

Det låter bra. Dessvärre är Folkpartiet bara en fjärdedel av Alliansen, (mandatmässigt mindre än så) så även om det är en fin gest är frågan vad Alliansen som helhet ställer sig i denna fråga?