Fattiga kvinnor kommer alltid sälja sex

Om du inte har utbildning, är fattig och socialt utsatt. Vad har du för alternativ, om du vill få ihop pengar så dina barn kan få en bättre uppväxt än du kanske själv haft? Sälja sex är en väg ur fattigdom där även den utan utbildning kan lyckas.

Frågan är; hur hjälper man den utsatta kvinnan genom att kriminalisera hennes kunder? Inte ens i Sverige, där vi verkar stolta över vårt ”sociala skyddsnät” avstår alla kvinnor som uppenbarligen kan gå till socialen från att istället sälja sex. Svaret är givetvis att de säljer sex för att det ger dem en större inkomst och en möjlighet att förbättra sin livssituation som ingen annan kan ge dem.

Det är helt orimligt att förvänta sig att även i den bästa av världar, att ingen man skulle vara beredd betala för sex av en attraktiv kvinna enbart för att det är kriminellt och stigmatiserat. Det kommer alltid finnas efterfrågan på sex och därmed också dem som är beredda betala för detta. Några vattentäta skott mellan laglig och kriminell sex kan aldrig uppnås. Det måste även den mest inbitna feminist inse. Nolltoleransen handlar alltså om det goda i ett eftersträva det ouppnåeliga. Idealism framför allt.

Låt oss säga att efterfrågan faktiskt minskar som ett resultat av sexköpslagen. Vilka kunder är det som blir kvar? Jo, de som är beredda bryta mot lagen. De som kanske inte kan få ”sin sorts” sex på vanlig väg. Det är förmodligen inte de kunder man som sexsäljare helst vill ha, men den minskade efterfrågan tvingar den som ska sälja sex att ta även kunder som hon i normala fall kanske nekat. Kunder som kanske inte känns trygga att möta, kunder som leder till hotfulla situationer och i värsta fall våld.

För när man inte ”har något val”, av social utsatthet och fattigdom. Kan man då plötsligt välja att inte sälja sex, bara för att samhället gjort det alternativet ännu mer hemskt? Eller tvingas man in i ett sexsäljande många gånger värre än det hade behövt vara?

Social välfärd kan aldrig erbjuda lika goda ekonomiska förutsättningar som efterfrågan på sex och därmed den ekonomiska ersättningen för det kan.  Är målet med sexköpslagen precis som med narkotikapolitiken i Sverige att göra alternativet så hemskt att ingen ska komma på tanken att göra det ens från första början? Det är lätt att få den uppfattningen.

Men vi vet också av erfarenhet att nolltolerans inte fungerar för droger, det gör bara situationen mångdubbelt värre för dem som fastnat i missbruk. Samma scenario väntar nu svenska sexsäljare. Ökad stigmatisering. Ökad utsatthet.

Det bästa vore naturligtvis att legalisera verksamheten. Göra den socialt accepterad. Se till att ingen sexsäljare behöver skämmas för sitt yrke. Ge dem möjlighet att organisera sig fackligt. Få tillgång till pension och alla andra förmåner som de som jobbar vitt har.

Frågan är i slutändan vilket samhälle vi vill ha. Och hur utsatt någons sexsäljande dotter ska vara.

Appropå: SvD

 • MrArboc

  Wagenius lag;-)

 • K_SATANAS

  Pascha bordellen i Köln är ett bra koncept. I den Sv filmen visades dock inget hur samhället ser på bordellen. Har sexbrott minskats i området ? Hur är läkarkontrollen för prostituerade? vad anser polisen, sociala myndigheter ? Förekommer det våldsamma personer inne på bordellen ? Filmen var i sig väldigt enkelriktad med sikte på förnedrande verksamhet och avsmak för fri sexförsäljning. Så jävla typiskt svensk beställningsarbete.
  Dessa frågor är avgörande i en bedömningen för en helhetsbild av bordellverksamhet.

  Personligen är jag förespråkare för riktiga bordeller och inte ” egen hemmaverksamhet”. Främst då för den personliga säkerheten för kvinnan, regelbundna läkarkontroller och det ger högre staus med en riktig arbetsplats, som att gå till arbetet.
  Felet är att det finns en smutshetsstämpel. En prostituerad ska som alla andra kunna ha sitt yrke utan att känna skamm att inte bara ta jobbet för hon inte har något val.
  Om man verkligen vill ha bort prostitution, så måste samhället i rimlighetens namn även kriminalisera säljande part . Varför gör man inte det ?
  Jo troligtvis för att det är synd om kvinnan. Det är inte hennes fria val. Av en eller annan orsak är hon tvingad till en förnedrande, smutsig verksamhet som sexsäljare. Då vänder man på steken och kriminaliserar enbart köparen ( mannen ). I och med det så har polisen och andra myndigheter garanterat sig ett visst sammarbete med prostituerade i jakten på förbrytare. Om båda parter var kriminella så vore arbetet ganska hopplöst, finns ju inget vittne att tillgå och myndigheters kontroll skulle snabbt falla i mörker eller försvåras kraftigt.
  Det är inte en moralfråga , det är en dubbelmoral fråga.
  Så länge kvinnohuslobbyisterna med Schyman och andra i spetsen med frenetiskt energi driver på i sitt hat mot män och sex utanför hemmets väggar och lyckas få med sig svaga , rädda politiker, som egentligen tycker något helt annat kommer inga förändringar att ske.
  Det enda som behövs är poliktiker som vågar ta stryk, vågar ställa sig upp och ifrågasätta idiotin.
  Ännu finns inga, i alla fall inte i antal. Det kanske blir ändring med naturlig föryngring, men tror inte det hjälper för politiker har en tendens att komma från samma källa eller så sätts de snabbt på plats av partipolitisk ideologi.

 • gothbarbie

  ja vet, det är med flit ;P

 • Amarso

  Hmm. Kanske hade min kommentar nyligen varit ännu mer passande till det här blogginlägget. Dvs att man sett att lika många killar som tjejer säljer sex. Enligt en undersökning.
  Varför skulle inte en kille kunna sälja sex? Men det är ju så, att ”män är kåtare än kvinnor” och kvinnor är bytet och männen är rovdjuren…
  En kille som inte kan ragga på tjejer framgångsrikt är ju en loser. Och kan man inte ragga, hur ska man då få sex mot betalning, dessutom? Så kåta är ju inte kvinnor. Visst?
  Nästan så man vill testa. Alltså fråga om nån tjej vill ha sex med en mot ersättning, från dem till mig.

 • Ilyaasbile

  jag heter ilyas bile jag vill en kavina jag gammal 35 år
  min eml ilyaasbile@hotmail.com

 • Ilyaasbile

  min mobil 0738970833