En riksdag full med knarkare

Att man inte är missbrukare för att man röker hash eller cannabis nån gång ibland, förstår de flesta som själva provat, men eftersom media konsekvent missbrukar ordet ’missbruka’ och använder det närhelst någon provar på en drog som inte är statligt sanktionerad, så kommer jag följa deras exempel.

Nyheter 24 har nämligen en artikel med en lista av politiker som missbrukat droger.

Thomas Bodström (s) – Har förstås rökt hash, den bruna koda-formen av cannabis. En drog som för övrigt inte går bli beroende av (mer än man blir beroende av t.ex. choklad).

Det är en erfarenhet han delar med många politiker och sannolikt den större delen av svenska folket. Cannabis är helt enkelt en tämligen ofarlig drog vars bruk är vida spritt, även om samma politiker som själva använt det knarkat vill se en lagstiftning som straffar alla hårt som provar det.

Fredrick Federley (c) har missbrukat både cannabis och kokain.

Eva-Lena Johansson (s) missbrukade hash redan som 15åring.

Anders Borg (m) har också missbrukat cannabis.

Lars Ohly (v) är en annan politiker som missbrukat cannabis.

Christina Axelsson (s) är ännu en socialdemokrat som förmodligen rökt missbrukat cannabis.

Ännu en hashtomte heter Mona Sahlin (s) som knarkade som tonåring.

Alice Åström (v) slog på stort och missbrukade både amfetamin, hash och alkohol redan som 12åring.

Sven Otto Littorin (m) har också knarkat hash, vilket är en erfarenhet han delar med Torbjörn Björlund (v).

Riksdagen tycks onekligen vara full med knarkare och missbrukare och man undrar lite försynt om det måhända finns en överrepresentation av knarkare bland politiker? Om inte ter det sig tämligen underligt att man så ivrigt bestraffar ett så normalt beteende.

*Rättelse: Alice Åström har aldrig varit strippa. Det var Josefin Brink (v) jag tänkte på.