En omdefinierad barnporrlag

Det kan tyckas logiskt att det inte ska vara kriminellt bara att samla på barnporr, utan också att titta på det. Men man måste fråga sig hur rättssäkerheten kring sådant rimligen ska kunna garanteras. Man bör också fråga sig var offret finns i att någon ser saker. Här börjar lagstiftningen handla mer om att försöka att till varje pris få bort något som de flesta människor äcklas av, snarare än att verkligen skydda utsatta barn. Det har blivit en morallag.

Äckliga beteenden ska nämligen inte kriminaliseras. Inte heller automatiskt beteenden som är svekfulla och som sårar. Vi kriminaliserar t.ex. inte otrohet, trots att de flesta torde vara tämligen överrens om att det är ett moraliskt förkastligt beteende. Anledningen är förstås att man inte kan lösa allt med lagstiftning och att försöka få bort alla beteenden med lagstiftning låter sig helt enkelt inte göras. Man måste istället ställa sig frågan vad man vill uppnå, om lagstiftningen alls kan uppnå detta, och vilken nytta lagstiftningen har. Om det bara handlar om att politiker ska göra sig populära, så är inte lagstiftning befogad.

I frågan om att konsumera barnporr så är beteendet redan allmänt skytt och stigmatiserat. Det finns således ingen ”normerande” effekt att uppnå, lika lite som om man kriminaliserade otrohet. Brottet mot barnet är övergreppet och i förlängningen dokumentationen av detta i kommersiellt syfte (i den mån det kommersiella inslaget alls existerar, något jag starkt betvivlar). Kränkningen uppstår i den situationen och i det faktum att någon teoretiskt kan tänkas se bilden i efterhand. Vid själva titt-ögonblicket sker ingen kränkning, lika lite som när du fantiserar om någon annans partner, eftersom ”offret” inte är medvetet om detta.

Vad som bör bara kriminaliserat är alltså dokumenterandet i syfte att sprida detta. Inte att titta, inte att inneha som tredje part. Möjligen dock också att sprida vidare.

Allt detta förutsätter dock att man från början definierat barnporr så som människor överlag uppfattar detta. Pornografiskt (inte erotiskt) material innehållande sexuella övergrepp på barn (personer innan könsmognad).

Bort faller alltså nakna barn i inte uppenbart sexuella situationer (familjebilder, barnmodeller). Bort faller sexuella situationer på avbildningar av barn som inte är verkliga personer (avatarer, 3d-animationer, teckningar o dyl). Bort faller också alla omyndiga ungdomar som är i full sexuell blom under sin tonårsperiod.

En sådan, gravt omdefinierad barnporrlag, skulle också jag kunna ställa mig bakom. Då är den bakbunden så pass att inga hysteriker kan använda den för att kringskära allt vad informationsfrihet heter och införa censur på massnivå.

Mer om detta: SvD, Opassande,
Milla Jovovich som barnmodell, inte barnporr