Dick Wase hoppar av

Det är förstås tråkigt om än förståerligt att Dick Wase väljer att hoppa av. Mot kvällspressens svartvita medielogik kan man inte vinna i en valrörelse, i synnerhet inte i en så infekterad fråga som den om barns sexualitet. Vad Dick Wase säger i sak står jag dock personligen helt bakom. Skadan som barn tar av beröring på vissa kroppsdelar, är kulturellt skapad.

Det finns ingen rent objektiv orsak till att det som är helt normalt bland våra närmsta släktingar primaterna, och som förekommit i mänsklighetens historia på vitt skilda platser i tid och rum, plötsligt skulle börja skada enbart våra barn i den kristna, sexualnegativa delen av världen. Men att tänka utanför sina egna kulturella ramar är förstås inte en förmåga alla besitter.

Detta är dock en av de anledningar som finns till varför jag inte ville ställa upp i riksdagsval. Den här frågan finns det bara ett svar på om media frågar ut och det är att upprepa mantrat av kollektivt fördömande. En öppen utforskande dialog finns inte på agendan.

Ändå måste jag säga att utdragen i Expressen av Dick Wases artiklar i Newsmill är rättvisande. Frågan är om den som läser klarar av att se bara det som står, eller om man läser in 75% av betydelsen mellan raderna.

”Historiskt sett har också intergenerationell sex betraktats som något som självklart förekommer, och det är uteslutande vår västerländska, kristna kultur som har ”upptäckt” skadligheten (och sedan i sant kristet nit bankat in den i andra)”

”Men, vi ska ha klart för oss, att pedosexualitetens farlighet faktiskt är en kulturell konstruktion”

”Bara det att dessa nu kallas ”pedofiler”. Men merparten av pedofilerna har inte blivit det genom att själva ha varit offer i barndomen, vilket bara är en konstruerad förklaringsmodell för att dölja det faktum att vårt samhälle dagligen begår ”hatbrott” mot pedofiler, utan genom biologiskt/socialt arv”

Att övergrepp inte per automatik skapar nya förövare är såvitt jag förstått inte en kontroversiell fråga i resten av världen längre. Sverige ligger dock som ofta lite efter när det kommer till dessa områden och förmyndarmentaliteten sitter djupt i den svenska folksjälen.

Pedofiler är det för att det är deras läggning att vara det. Precis som det är en läggning att attraheras av könsmogna. En man blir inte homosexuell av att våldtas av en annan man och inte heller blir barn pedofiler av att våldtas av en vuxen. Skadan ligger i tvånget, inte i den sexuella handlingen i sig.

Jag vill dock förtydliga att jag anser att förändringen av kulturen måste komma först. Barn tar indirekt skada av att ha haft sexuella upplevelser, eftersom samhället fördömer detta och därmed kommer också barnen skuldbelägga sig själva och fördöma de upplevelser de haft, även om det inte ursprungligen fanns något negativt i dessa. Det är inte ett ansvar jag anser man kan lägga på barn, att slå sig fria från kulturellt fördömande.

Jag tror inte heller på signalpolitik, lagstiftningen måste ändras som ett resultat av kulturell upplysning.