Det kristna Sverige

Jag förstår inte kritiken som riktas mot Sverigedemokraterna efter att de valde gå ut ur kyrkan. Att de agerade som de gjorde tycks mig helt rimligt, när de förolämpas från predikstolen som inbjudna gester. Det är dock inte vad mitt blogginlägg idag ska handla om.

Istället vill jag ifrågasätta grejen med varför riksdagens ledamöter överhuvudtaget befann sig i en kyrka. Ska inte Sverige föreställa ett sekulariserat land? Ska inte stat och kyrka vara separerade från varandra? Hur kan man då premiera en viss religion framför alla andra och spendera tid att lyssna på politisk propaganda från denna som en del av invigningen av riksdagen?

Det må vara tradition, men att man gjort saker på ett sätt tidigare är i sig inget starkt argument för att fortsätta. I synnerhet inte som man påstår sig upprätthålla principer som går stick i stäv med detta. Sekularisera riksdagen – sluta ha gudstjänster för riksdagsledamöterna på detta obligatoriska sätt! Svenska kyrkan ska inte ha ett privilegium av särbehandling. Religion är en privatsak och inte något som hör hemma i lagstiftandet. Varken av tradition eller personlig övertygelse.

Andra om detta: Staffan Danielsson (c),