Den nya frihetsrörelsen

Liberati (fp) anordnade ett mycket intressant seminarie om den moderna frihetsrörelsen i Sverige i ett försök att hitta gemensamma beröringspunkter hos olika svenska frihetsrörelser. Den som vill kan se det på bambuser!