• Onaqui

  Vad säger du om ”Tragedy of the commons” då? Den är bara ett av marknadsekonomins misslyckanden, ett annat är hur det är lönsamt för företag att bedriva miljöförstörande produktioner i fattiga länder, men inte i I-länder.

  Kommentarer? Säg gärna t.ex. hur man privatiserar rätten till ren luft osv. (Marknadsekonomins vanliga lösning på allmänningens tragedi)

  Eller så kan vi ju diskutera att det faktiskt kan vara kollektivt välfärdsökande att ta pengar från höginkomsttagare och ge till fattiga, egennyttan av säg 1000kr extra i månaden för en familj på socialbidrag är extremt mycket högre än den för en höginkomsttagare. Kollektiv välfärdsökning via skatter och omfördelning, paretoprincipen säger dock inte woopdidoo ;) (Detta säger ju egentligen bara att marknadsekonomin misslyckas på ännu ett ställe, det mest effektiva ur samhällsekonomisk synpunkt vore att folk har generellt samma inkomst, vilket marknadsekonomin inte leder till. Och du kan säkert problematisera diskussionen ordentligt genom att fråga hur man ska ta sig dit på ett effektivt sätt, utan att stoppa upp den ekonomiska dynamiken och motverka incitament för utveckling osv, men det är ändå ett marknadsekonomiskt misslyckande som löses relativt bra med omfördelningspolitik.)

  • Tragedy of the commons är ett problem som givetvis löses genom privatisering. Det alla äger äger ingen och det ingen äger skiter man i.

   Miljöförstöring är ett lyxproblem som bara kan lösas genom industrialisering och utveckling av levnadsstandarden, vilket reglering sätter hinder för. Det är att tvinga folk till fattigdom för den rika världens befolknings skull.

   Varför ska man privatisera luft? Det finns ingen begränsning på luft och man har ingen rätt till ren luft lika lite som man har rätt till rent vatten, eller rätt till något alls från någon annan.

   Du ignorerar helt att de främsta incitamenten för människor att faktiskt anstränga sig bortom vad samhället tjänar på handlar om att just gagna sig själv. Att ta pengar och omfördela är att förstöra incitament för det som faktiskt skapar värden, vilket omfördelning aldrig i sig gör. Snarare underminerar det incitamenten att anstränga sig. Det passiviserar folk och förstör produktion. Omfördelning är att göra folk en björntjänst och det gör att samhällsekonomin i slutändan kollapsar (vilket var det som hände i Sovjetunionen).

   Det är inte ett marknadsekonomiskt misslyckande.

   • Onaqui

    Men det finns ju saker som inte kan privatiseras, Östersjön t.ex. Det finns ju ett gigantiskt kollektivt egenvärde i att inte ha den övergödd så att den dör, men individen har anledning att fortsätta gödsla på gamla manér osv. Hur skulle det problemet lösas via privatisering? Eller det fiskeområdet utanför nordvästra afrikas kust, som ev. riskerar att bli utfiskat, hur ska det privatiseras?

    Jag diskuterar inte heller fullständig omfördelning av resurser, till en början är det garanterat välfärdsökande (även fast incitament till transaktioner minskar) att omfördela inkomster. Frågan är väl bara vart den nivån ligger. Du måste väl hålla med om att 1% skatt som går till att låta folk som av någon anledning inte kan arbeta betyder kollektivt mer välfärd? Den procenten skatt stoppar minimalt antal transaktioner och de företag som är marginellt fungerande och då slås ut av 1% skatt är enligt mig försumbara, i jämförelsen med hur mycket välfärd de med lägst inkomst (tänk uteliggare) får av någon tusenlapp i månaden.

    Du diskuterar att man inte har rätt till ren luft? Det strider ju ganska hårt mot ”polluters pay principle” som baseras på att man har rätt att inte lida p.g.a. annans förorening. Den Principen lägger ju grunden för stora delar av hur miljöekonomin agerar. Varför skulle man inte ha rätt till ren luft? Ska det vara fritt fram för vem som helst att förorena luften (kollektiv välfärdsförlust) utan restriktioner? I vilket syfte? Det är så galet fel ur väldigt många aspekter, externa effekter inkluderas inte i priset för produkten och substitut som inte är miljöförstörande är ju då vanligtvis dyrare, fastän de har mindre resursåtgång och inte är kollektivt välfärdssänkande via miljöförstöring. Prissignalerna blir fel och måste korrigeras för att nå samhällseffektivt optimum, gärna via en punktskatt/avgift för att förorena.

    Allt som allt så är ju hans rättighet att förorena mindre än min rätt till ren luft, om han inte kompenserar mig för min välfärdsförlust så produktionen blir paretoeffektiv. Men då är det gigantiska transaktionskostnader och informationsproblem, en skatt löser problemet bra mycket bättre än att privatisera haven/luften.

    • Ssargon

     Man kan inte ha ”rätt till ren luft”. Man kan dock ha en negativ rättighet som säger att ingen har rätt att förstöra någon annans luft.

     Om du har ”rätt till ren luft” så kan du teoretiskt bosätta dig i en vulkan och anmäla vulkanen för att den förorenar din luft…

     Om du kollar på lite framstående personer inom den libertarianska rörelsen så kommer du att se att det faktiskt finns folk som på allvar framför den typen utav negativa rättigheter som jag gav exempel på. Just miljöregler har t.ex. framförts utav Ron Paul som någon som måste vara reglerat eftersom det ska vara olagligt att förstöra någon annans ägor.

     • Onaqui

      Jo det är i princip orätten att förorena min luft som jag menar ger mig rätt till ren luft (alternativt vedergällning för mina välfärdsförluster såklart).

      Jag vill fortfarande höra hur man ska privatisera luft, världshav och fiskebistånd, och varför det är effektivare än att ha en miljöskatt på förstöring av dessa ”objekt”.

     • Du kan bara äga saker du kan kontrollera och nyttja. Luft går alltså bara privatisera i den mån du kan kontrollera den, t.ex. renad luft inom en byggnad osv.