De ständiga offren

Kvinnor är alltid offer, vare sig vi vill eller inte. Därför är det förstås inte förvånande att den enda mannen i den senaste barnporrhärvan får ta skulden för vad samtliga 24 (hittills) kvinnor har gjort. De kan ju omöjligen vara förövare, alltså måste det vara den enda mannens fel. Han har lurat dem i fördärvet!

Den mer logiska slutsatsen vore ju helt enkelt att acceptera att kvinnor är precis lika goda förövare som män är, men att samhällets syn på oss som ständiga offer gör att vi kommer undan med att spela på vår kvinnliga offerroll och oskuld, närhelst vi hamnar i klammer. Detta bevisas också av att kvinnor får generellt sett lägre straff för samma brott som män begår.

Det finns en trygghet i att spela offer. Samtidigt är detta baksidan av att kvinnor inte behandlas som jämlikar. Man kan inte både ha och äta kakan. Antingen får man acceptera att kvinnor är precis lika kompetenta förövare som män är och ge oss samma lön för samma arbete och möjligheter i samhället, eller så får man fortsätta behandla oss som andra klassens medborgare, halvt om halvt omyndiga, med ständigt behov av statens/mannens översyn och hjälp.

Vi kan inte konkurrera om jobben, så staten får kvotera in oss. Vi är alltid offer, så vi kommer undan lindrigare vid brott.

Jag är fövånad att ingen tycks se detta uppenbara samband. Kvinnor behandlas konsekvent som omyndiga barn. Vare sig det handlar om att visa kompetens eller när det handlar om att bedöma brottsliga handlingar. Därför blir det aldrig lika många kvinnor i ledande positioner och därför är kvinnor alltid ursäktade när vi begår onda handlingar. En man däremot, förväntas stå på egna ben och får också ta sitt fulla ansvar när han påkommes med att ha begått ett brott.

Sluta dalta med kvinnor! Ska vi ha fulla rättigheter ska vi också ha fulla skyldigheter. Man kan inte få det ena utan det andra och det är hög tid att jämställdheten tas på allvar. Kvinnor är myndiga och behöver inte handledas av en man/staten för att nå sitt fulla potential. Varken som framgångsrik karriärskvinna eller som förövare i en barnporrhärva.