Datalagring = FRA 2

”Vi moderater stödjer inte regeringens strävan att alla telefonsamtal och e-mail ska registreras genom ett beslut i EU.

Det är tveksamt om ett så omfattande krav är rimligt ur brottsbekämpningssynpunkt.

Hittills har justitieministern inte kunnat visa att kraven är rimliga i förhållande till ingreppet i människors privatliv och de stora kostnader massregisteringen skulle kräva.

När det gäller förslaget är många frågor fortfarande obesvarade. Det handlar om kostnaderna för kunder och operatörer, liksom teknikens begränsningar. Dessutom går utvecklingen så snabbt att risken är uppenbar att den stora allmänhetens frihet beskärs, medan brottslingarna kan jobba vid sidan av de reglerade systemen.

Den fråga man måste ställa sig är om inte motsvarande satsning på rättsväsendet, t ex polis och domstolar, skulle ge ett bättre resultat.”

– Beatrice Ask möte i EU-nämnden den 7/10 -05.

Citatet ovan är hämtat från Svensk Myndighetskontrolls omfattande blogginlägg om datalagringsdirektivet som snart röstas igenom.

Som du läsare säkert känner till så verkar moderaterna nu ha ändrat sin strävan och i regeringsställning har de inget problem alls att driva igenom en lagstiftning som ger myndigheter möjlighet att granska våra liv större detalj än någon övervakningsstat i historien tidigare kunnat åstadkomma. Orwell-citaten räcker inte ens till längre för att beskriva hur absurt detta är.

Jag börjar känna mig lite uppgiven. Varför ens skriva om detta. Ens om vi samlar flera tusen människor utanför riksdagshuset som vi gjorde 2008 så kommer ju riksdagen ändå bara ignorera oss och rösta igenom detta, precis som de gjorde med FRA-lagen. Våra politiker vill ha ett övervakningssamhälle och de kommer rösta igenom lag efter lag som ökar statlig kontroll över varenda detalj i ditt liv tills folk en dag vaknar upp och undrar vad fan som hände.

Så här skall kuppen mot svenska folket gå till: Riksdagen skall fås att rösta igenom att lagen endast skall stadga att uppgifter om ”elektroniska meddelanden” skall lagras. Men man förvägrar riksdagen att i lag slå fast vad detta är. Djävulen ligger i detlajerna. På sid 28 slår man fast: ”Däremot anser regeringen inte att lagringsskyldigheten in i minsta tekniska detalj behöver regleras i lag. Den mer tekniska specifikationen av lagringskravet kan ske i förordning.”. Förordning. Det innebär att ministrarna själva på ett möte kan bestämma exakt vad som skall lagras och de kan ändra det när som helst.

– Oscar Swartz

Vi behöver konkreta händelser som visar hur detta missbrukas av myndigheter. Människor är naiva och litar blint på staten i det här landet. Det är staten som tar hand om oss från vaggan till graven. Att då i ena stunden tala om hur positivt det är med all statlig makt över våra liv genom sjukvård, rättssystem och välfärd, för att i nästa påstå att staten inte går att lita på, är inte konsekvent.

Så länge svenska folket vill ha ett samhälle där man leds hand i hand av staten genom livet, där större delen av ens arbete går till att försörja samhället och där man förväntar sig att få gratis skjuts hem om man blir strandsatt utomlands och ringer svenska ambassaden, så kommer ingen ta dessa hot på allvar.

Vi få som misstror myndigheter, som misstror politiker och som ser övervakningssamhället torna upp sig, ignoreras fortsättningsvis precis som vi ignorerats hittills. Jag har mycket låga förhoppningar om att rå på detta politiskt. Svenska folket bryr sig helt enkelt inte tillräckligt om detta och det går helt i linje med den starka tilltro till det statligt organiserade välfärdssamhället som alla tycks unisont hylla.

Från vaggan till graven. Trygg och övervakad. In i minsta detalj. Det är Sverige det.

Och jag säger som Swartz; Skyll inte på mig. Jag röstade Pirat.