Allt fler vill legalisera marijuana

Allt fler börjar argumentera för att marijuana måste legaliseras. Det handlar inte ens alltid om rätten till att stoppa vad man vill i sin egen kropp, utan om rent pragmatiska politiska skäl. De främsta är följande:

1. Straffen förstör människors liv mer än drogen gör.

2. Att stoppa unga människor i fängelse gör dessa människor mer kriminella inte mindre.

3. Det kostar enorma belopp att upprätthålla dessa lagar och de har liten eller ingen effekt på drogbruket. Vi vet också att avkriminalisering inte ökar drogbruket, utifrån erfarenheter i exempelvis Portugal.

Till och med republikaner som Pat Robertson säger nu rent ut att lagen måste ändras.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=nR8B4BXAZb0

En del av dem som jobbat som hårdast mot droger går nu ut och säger rent ut att vi borde legalisera alla droger eftersom det är enda sättet att rå på problemen förknippade med drogmissbruk. Så t.ex. Storbrittaniens tidigare ”Drug Czar”.

Debatten i Sverige ligger ett decennium efter USA, men den kommer komma hit också tids nog, därför kan det vara intressant att redan nu följa det stora skifte som är på väg att ske i andra länder.

 • K-SATANAS

  Frågan är vad man lägger i begreppet legalisera och drogmissbruk.

  Menar man att avkriminalisera ett eget innehav och bruk d v s inte straffbart så är det riktigt.
  Menar man att begreppet också innefattar fri utdelning av narkotika till personer som anser det vara deras rättighet som individer att själv bestämma över sina liv och då vara missbrukare på samhällets bekostnad, då är det åt helvete fel. Missbruk har inget med legalisering att göra.

  Man kan inte ha ett fungerande samhälle där individer bara har rättigheter och inga skyldigheter.
  Det går inte att först dela ut narkotika och sen ta hand om missbrukare som vill bli avgiftade. Vem ska betala ?

  Det går inte att ha ett samhälle där normalt friska och fungerande individer som betalar samhällets överlevnad åsidosätts till förmån för icke fungerande och socialt missanpassade.
  Är du en tung missbrukare, så kan du inte fungera som en normal ickemissbrukare. Någonstans finns det en gräns för vad som är rimligt eller helt absurt.

  Tanken att ett samhälle först skulle sälja tunga droger eller ännu värre, dela ut dessa droger till missbrukare och sen vårda dessa individer är totalt sjukt och sinnesslött. Den som tror att man kan bruka tung narkotika utan att ta skada , bli missbrukare och inte behöva vård, bör nog vakna till och tänka om.

  Visst de som är narkomaner i dagsläget kostar pengar redan nu.
  Så och alkoholmissbrukare men det får inte innebära att samhället självmant accepterar droger som en naturlig del av livet. En del av inividens rättighet till självbestämmande med samhället som leverantör och garant för sjukvård och annan uppoffring.

  Den som vill vara missbrukare, ska få vara det MEN inte få något som helst stöd av ett samhälle. Ingen sjukvård ingenting. Kan du inte som missbrukare står för din egen sjukförsäkring, ska du inte heller ha rätt till samhällets vård eller annan hjälp. Missbruka och betala eller dö.

  Jag anser att man inte kan likställa alla narkotikaklassade preparat. Det är en stor skillnad på tunga och lätta droger. Medicinskt bruk är också en mycket viktig del. Hjälper den mot en viss sjukdom ska den naturligtvis få vara tillhands för den sjuke. Att samhället skulle sälja lätta droger, har jag inget emot däremot aldrig tunga.
  För mig är det som att välja mellan pest eller kolera. Vad som är logiskt ur en synvinkel men samtidigt helt ologiskt från en annan aspekt.

  Det logiska är att slå undan fötterna för den internationella narkotikahandeln med alla dess problem, lidande och kostnader för samhället genom att legalisera all narkotika och självt stå för försäljningen.

  Det ologiska blir då att acceptera själva missbruket som statsfinansierad del av ett samhälle. Att mina skattepengar skall bekosta ett fritt drogmissbruk, en vald livsstil som innebär att vissa individer inte bara lever på samhället utan även att samhället aktivt stödjer denna valda livsstil, det är för mig helt absurt.