Alla som har snopp är våldtäktsmän!

Det finns förstås en poäng i att man inte borde behöva vidta åtgärder för att slippa utsättas för våld. Det innebär att ens frihet omskärs till gärningsmännens fördel. Det är förstås galet. Men det är inte bara kvinnor som är offer, vilket feministerna gärna glömmer.

Diskutera vad en våldtäkt är, vad ni har för roll, det vill säga hur mansrollen ser ut och hur ni kan vara något annat än de män som samhället säger att ni är, det vill säga män styrda av ert könsorgan. Bevisa er oskuld!

Sedan kanske ni har en förnimmelse av vilka åtgärder kvinnor och tjejer vidtar, med en stor ofrihet som konsekvens, för att leva sina liv utan skuld och rädsla.

Aftonbladet

Det är ju praktiken så att snoppmänniskor oftare är offer för våld än fittmänniskor. Fittmänniskor är också ibland offer för våld av andra fittmänniskor i fittrelationer, precis som snoppmänniskor också är offer för våld i snopprelationer.

Det är helt enkelt inte så enkelt att man bara kan titta på någons könsorgan för att avgöra om denne är ett offer eller en förövare, trots att radikalfeministerna gärna vill tro det.

Män är mer våldsamma än kvinnor, det är sant. Men alltså inte enbart mot kvinnor utan också mot andra män. Anledningen är biologisk, inte kulturell. Män har testostron och det gör män mer aggressiva, generellt. Vissa mer än andra. Det hör också ihop med ålder och kultur till viss del. Yngre män är mer virila, tror sig oftare vara odödliga och i vissa kulturer ses det som svaghet att inte alltid svara aggressivt på allt som kan tolkas som provocerande (se skogsturken t.ex.).

Självironi är inte mellanösterns mäns starkaste karaktärsdrag om man vill ta ett exempel (eller muslimer och konservativa kristna överlag).

Kvinnosyn hör också naturligtvis ihop med hur relationer mellan män och kvinnor artar sig och vem man skuld-belägger när det urartar. Här har vi i Sverige kommit ganska långt, i det att vi inte längre (iaf i min generation) ser det som relevant hur en kvinna klär sig för om hon sedan blir utsatt för övergrepp. Men vi är tyvärr ganska ensamma i världen om detta.

Lösningen på kvinnors problem är inte att inskränka friheten för män, utan att inte låta sig själv inskränkas i sin frihet som kvinna. Tänk om vänstern någon gång kunde fatta att jämlikhet inte handlar om att dra ner alla i samma skit, utan om att låta alla ha samma frihet att dra sig själv och hjälpa andra ur skiten.

Andra om detta: Scaber Nestor,