Aftonbladets valtest

Jag gjorde Aftonbladets valtest nu på morgonen. Min position blir längst ut på den socialekonomiska högern. Det är förstås inte så rättvisande, eftersom jag egentligen är mer libertarian med dragning åt det anarkoliberala hållet. Min ideologiska grundinställning kan summeras i att staten är en dålig idé.

Följdaktligen är jag negativt inställd till alla ingrepp i marknaden. Bort försvinner alla former av social ingenjörskonst där man med skatter och dylikt ofog försöker manipulera folk till att beté sig utifrån makthavarnas föreställning om bra och dåligt.

Jag är inte heller konservativ och bort försvinner hela mentaliteten av ”hårda tag”, ”nolltolerans” och ”bevara Sverige svenskt”.

Något som förvånade mig i testet när jag analyserade frågorna var att under påståendet ”Kunskaper i svenska bör vara ett krav för medborgarskap” så är Piratpartiet positionerat under ”Tenderar att hålla med”. Var kommer den uppgiften ifrån?

Problemet med detta test och Piratpartiet är att generellt så har medlemmarna förstås åsikter i mycket mer politiska sakfrågor än partiet. Alltså kommer man oundvikligen hamna närmre höger eller vänster på skalan än Piratpartiet gör (som hamnar i den neutrala mitten).

Vissa partier har också grova problem med trovärdigheten i vissa frågor, eftersom de säger en sak men röstar helt annorlunda (Centerpartiet *harkel*) när det väl kommer till kritan. Kanske är det inte så mycket min position som ska ändras, som partiernas.