Ett tredje kön i Australien

I Australien har ett lagförslag lagts fram för att skapa ett tredje juridiskt kön. Det är viktigt att påpeka att detta är en juridisk, inte en medicinsk konstruktion. Det finns dock en del problem med ett tredje kön och detta skulle jag vilja utveckla.

Men vi måste börja från början. Vad är ett juridiskt kön och varför måste det finnas? Ett juridiskt kön är en juridisk uppdelning av människor i två kategorier. Precis som man i vissa länder (t.ex. USA) delar upp folk efter raser (causasian, afroamerican, asian etc) så delar man i de flesta länder upp folk efter juridiskt kön. Det är något som fastställs vid födseln (medicinskt) och som sedan åtföljds av en juridisk motsvarighet. I Sverige ser vi skillnaden på våra juridiska kön genom näst sista siffran i våra personnummer.

Första två siffrorna talar om var du är född (I mitt fall 69, för Västerås) och sedan en ojämn siffra för ”hankön” och en jämn siffra för ”honkön”. Det här är inte en fråga om vilket medicinskt kön du har, definitionen av juridiskt kön är en politisk konstruktion som ändrats med tiden. Det senaste lagförslaget säger t.ex. att för att kunna bedömas som man [juridiskt] måste du sakna kvinnliga könskörtlar (äggstockar).

Medicinskt finns ett flertal sätt att definiera kön. Ett är genom kromosomerna. XX för kvinna, XY för man. Men även här finns avvikelser, personer som föds med XYY-kromosomer t.ex.

Det mest spontana sättet att definiera är ju genom de yttre könsorganen. Snopp betyder pojke, vagina betyder flicka. Men så finns ju dem som inte föds med könsorgan som är uppenbart varken pojkiga eller flickiga. Dessa kallas medicinskt för intersexuella. ”Mellan könen”.

Men sen är könet också en upplevelse som skapas i hjärnan. Hjärnan utvecklas inte samtidigt som kroppens kön under graviditeten. Kroppen kommer först, medan hjärnan utvecklas först i slutet av graviditeten. Den del av hjärnan som reglerar hur hjärnan definierar sitt kön heter BST och sitter i Hypo-thalamus, storleken på detta område korrelerar med könsidentitet*. Det är detta område som knasar hos transsexuella och inte synkar med resten av kroppen.

Jag är ifrågasättande till varför vi behöver juridiska kön överhuvudtaget. Vi delar inte upp oss i juridiska raser, den tanken vore i Sverige befängd att ens föreslå. Likaså borde det för jämställdhetens skull vara lika främmande att dela upp oss efter juridiska kön. Våra juridiska rättigheter ska givetvis vara desamma oavsett vilket kön vi har. Det vore också svårare att diskriminera baserat på kön om man inte redan i personnumret får en uppfattning om huruvida en person är man eller kvinna (även om namnet ofta ger en tydlig hint). Ytterligare fördelar är ett mindre könssegregerat samhälle där man får vara maskulin man, feminin kvinna, men där också alla varianter däremellan vore mer accepterade när dom inte längre står  utanför den ”naturliga” indelningen av könen som strikt manlig och strikt kvinnlig.

Vi måste också inse att det medicinska könet sällan, om alls, är avgörande för hur vi upplever och identifierar könet hos andra människor. Det är givetvis så, att allt som oftast kan vi ögonblickligen avgöra vilket medicinskt kön en individ tillhör. Det är en nedärvd egenskap, djupt förankrad i vårt instinktiva beteende. Men så finns det vi som avviker på olika sätt. Och då är det plötsligt inte könsorganet, kromosomerna, eller något annat av det där som definierar oss medicinskt, men som ingen faktiskt ser med blotta ögat som är avgörande för hur vi uppfattar det sociala könet.

Bröst, längd, kroppsform, rörelser, rösten, ansiktsdrag etc. Det är alla mer väsentliga för hur man uppfattas könsmässigt än den medicinska definitionen. Vilka könskörtlar man har är överhuvudtaget inte relevant för det sociala könet, eftersom det inte märks ens vid samlag och man kan alltså med god anledning tycka att den definitionen av det juridiska könet är väldigt märkligt vald.

Så, det finns skäl att ifrågasätta själva grunden för att överhuvudtaget ha en uppdelning av juridiska kön. Men om vi då accepterar att det finns två och kan konstatera att dessa inte räcker, vilket en rad länder redan har gjort, är det då en god lösning att skapa ett tredje juridiskt kön?

Jag är tveksam. Dels är frågan vem som egentigen ska passa in i den definitionen. Transsexuella har oftast en upplevelse av att vara och vilja uppfattas som en genuin man eller kvinna, inte en blandning eller ett ‘tredje kön’. För dessa personer vore detta oerhört kränkande, att inte räknas som fullgoda individer av det kön de definierar och upplever sig som. Är det verkligen ett ställningstagande man vill göra?

Sedan finns det en hel serie av människor som inte vill definiera sig som endera kön, av politiska skäl, av emotionela skäl, etc. Bara problematiken att definiera juridiska könet mellan man och kvinna är uppenbart problematisk. Jag inbillar mig att det inte blir lättare för att man skapar ett tredje alternativ.

I vissa fall är det tämligen uppenbart att man inte passar in i könsnormen. Jag är ”shemale”, kvinnlig kropp och könsidentitet, men med manligt könsorgan. De flesta som möter mig skulle sannolikt kalla mig kvinna, tills de kommer under kjolen på mig. Så, att jag skulle passa i ett tredje kön är ganska uppenbart. Jag skulle personligen inte ha något emot en sådan ordning, eftersom jag anser att jag aldrig kan bli kvinna biologiskt och har också förlikat mig med det.

Men min ståndpunkt är ändå i slutändan att istället för att låsa sig fast vid strikta kategorier av manligt, kvinnligt och oss mittemellan, så kanske man borde avskaffa det juridiska könet helt och hållet? För jag ser faktiskt ärligt talat inte vitsen med det, som annat än ett sätt att bevara könsnormer, inte under frivilliga former, utan genom normerande lagstiftning och i vissa fall rent ut sagt särbehandla oss beroende på vårt juridiska kön, vilket i min mening aldrig är mer rättfärdigat än det är för en förälder att slå sitt barn för att lära dem att våld är fel.

Det är trots allt inte lagen som avgör hur manliga, kvinnliga, eller allmänt knasiga vi är. Och inte heller är det önskvärt med en ordning som eftersträvar detta. Således, avskaffa det juridiska könet!

*Källa: Könet sitter i hjärnan! prof. Annica Dahlström

Shemale, ett inte ovanligt inslag i japansk hentai
Shemale, ett inte ovanligt inslag i japansk hentai