Öppet brev till vården och den det berör

Hej,

jag har sedan skoltiden problem med prokrastinering (uppskjutarbeteende) och koncentrationssvårigheter. Min amatörmässiga gissning är att jag i grund och botten har ADD och att bland annat det (tillsammans med depression och generaliserad ångest) bidragit till ett inlärt uppskjutarbeteende.

Eftersom jag har så svårt fokusera på saker längre stunder, räcker det inte med KBT för att behandla just uppskjutarbeteendet. Jag behöver nån slags hjälp med ADD-biten också, framförallt att få en diagnos så jag kan få bekräftelse på problemet.

Jag har inget jobb och har aldrig varit anställd, eftersom minsta stress gör att jag går i baklås och får ångestattacker. Det gör också att jag har väldigt svårt med schemalagda tider överlag. Jag träffade min familjeläkare i somras, men hans remiss för ADHD/ADD-utredning kom tillbaka. Jag skulle kontakta honom efter semestern, men det blev inte av (precis som det mesta jag tar mig för, jag klarar inte av att slutföra det).

Jag är intelligent och vältalig och därför är det ingen som tror jag har problem. Jag klarar utan problem av att upprätthålla en illusion av att jag är ”normal” under kortare stunder. Men det gör också att jag trots upprepade kontakt med vården inte fått någon grundlig hjälp ur ett helhetsperpektiv. Jag har vårdats för depression, transsexualism (ovidkommande, men ändock), generaliserat ångestsyndrom, osv. men mina problem kvarstår. Jag kan inte sköta ett jobb. Jag har ingen sjukskrivning och har aldrig haft en anställning (och är idag snart 27).

Är det möjligt få nån slags handledning för att grundligt utreda och en gång för alla försöka lösa mina mentala besvär, så jag faktiskt kan försörja mig själv och kanske sköta ett normalt jobb nån dag? Vem ska jag prata med och hur får jag hjälp?

Mvh Hanna Söderström