Rättssäkerhet

httpvh://www.youtube.com/watch?v=6wXkI4t7nuc

  • Dagon4ever

    :3 Någon länkade till den på 99chan för något år sedan. <3

    Och visst har man rätt att tiga i Sverige. Men däremot bör man ha i åtanke att här råder fri bevisprövning och det behövs inga husrannsakningsorders. Å andra sidan så fäster man mindre vikt vid vad som sägs och fokuserar istället på själva bevisen – vilket gör det så oerhört märkligt att Quick kunde snacka till sig massa rättegångar.