I riktning mot isberget – full fart framåt!

Sveriges integration fungerar inte. Faktum är att så länge vi försökt ha en politik för att underlätta integration, så har integrationen fungerat successivt sämre.

Det spelar ingen större roll vilken parameter vi använder för att betygsätta integrationen. Tid till arbete, socialt utanförskapkänsla av svenskhet eller något annat godtyckligt mått – alla kurvor pekar åt fel håll. Den kanske viktigaste kurvan för samhället långsiktigt, nettokostnaden (eller vinsten), pekar drastiskt neråt.

Den parameter som enskilt påverkar hur väl integrationen fungerar i ett land är nämligen den enda parameter politikerna har bestämt (ivrigt påhejade av gammelmedia) att man inte får röra: volymerna.

Att det därför görs den ena storslagna satsningen efter den andra, spelar som vi med facit i hand vet, ingen roll.

Vare sig nystartsjobb eller andra försök, har trots inspirerande tal om drastisk förändring, lett till något annat än successivt sämre integration. Talesättet ”definitionen av vansinne är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat än tidigare”, gör sig påmint.

Samtidigt har den enda parametern som inte får ändras av politikerna, ändrats av verkligheten.

Volymerna ökar. Och de ökar med nära 50% per år*.

”1990-2010 tog Sverige emot i snitt 25.000 asylsökande per år. Efter Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet ökade siffran till
2011: 30,000
2012: 44,000
2013: 54,000
2014: 81,000″

Tino Sanandaji

Det tar i genomsnitt 7,5 år för en invandrare att komma i jobb. Eftersom det tar längst tid för asylinvandrare och det är primärt asylinvandrare som kommer till Sverige, så är det ett växande problem i allt fler kommuner att ekonomin helt enkelt inte går runt.

SR – Risk för kollaps i sörmländska kommuner om flyktingmottagandet ökar

* Ökningen har varit 2011-2012 – 46%, 2012-2013 – 22%, 2013-2014 – 50%, 2014-2014 (enl prognos) – 85%

Nationalekonomi för Dumhuvuden

Idén att en ökad befolkning ger en starkare ekonomi, florerar i gammelmedia och verkar bygga på att politiker (och ”journalister”) inte förstår skillnaden på begreppet BNP och BNP/capita.

BNP är (förenklat) hur mycket pengar landet producerar.
BNP/capita är (förenklat) hur mycket pengar varje person i landet får, om man fördelar pengarna på alla invånarna.

Det säger sig självt att om ett lands befolkning ökar, så kommer mängden pengar, (förhoppningsvis) att öka. Men det säger ju inte så mycket för hur mycket levnadsstandarden ökar (eller sjunker), om man inte också tar hänsyn till att pengarna ska fördelas på fler människor. Därför använder man BNP/capita när man talar om tillväxt och levnadsstandard för ett land. Så man kan jämföra ett land som Kina med över en miljard människor och därmed väldigt mycket pengar, med ett land som Sverige med ca 10 miljoner invånare och få ett ungefärligt mått på hur levnadsstandarden skiljer sig mellan dessa två länder för den genomsnittlige invånaren. Fiffigt va?

Sista delen av ovanstående paragraf har politikerna tydligen glömt bort.

Eller så skolkade de från högstadiets SO-lektioner och förstår inte skillnaden. Jag vet inte vilket som är värst.

Eftersom våra makthavare låtsas att antalet asylsökande är en naturkraft som inte går att påverka politiskt (ett resonemang de verkar ensamma i världen om att föra) så ökar volymerna bara mer och mer.

Idén att detta är bra för välfärden, eftersom fler invånare ökar tillväxten, faller på faktumet att integrationen inte fungerat hittills och ingenting tyder på att detta kommer ändras inom en akut förestående framtid.

Den logiska slutsatsen, baserat på dessa empiriska bevis, är att integrationen till följd av massivt ökade volymer, kommer fungera successivt sämre (från uselt till katastrofalt dåligt) och att belastningen på välfärden kommer öka katastrofalt, tills inga samhällsfunktioner överhuvudtaget fyller sina basala funktioner, från polis, till sjukvård till skola eller brandkår.

Eftersom det inte går att göra sig av med folk, när de väl fått PUT och eftersom politikerna har en religiös övertygelse om att mängden asylsökande inte går att påverka, så finns bara ett givet resultat.

I riktning mot isberget – full fart framåt!

(Jag har inte brytt mig om att ge källor till alla påståenden ovan, eftersom jag insett att de som kommer ifrågasatta belagda fakta nämnda ovan, ändå inte bryr sig om fakta i slutändan, så varför ska jag lägga energi på att bevisa att jorden är rund när idioter kommer envisas påstå att den känns platt ändå?)

SvD – ”Finns risk för enorma ekonomiska påfrestningar”

Migrationsverket – ”Det kommer behövas nya boendelösningar”

Dagens Samhälle – Mer än förtroendet för asylpolitiken står på spel

SvT – Befolkningstillväxt kan utlösa skattechock