Värdegrund bygger man inga hus med

Godmorgon, sovit gott? – Den milt sagt omfattande invandringen som tydligen inte får kallas massinvandring, fortgår i eskalerande tempo. Politikerna låtsas att de inte kan påverka hur många som söker asyl och att det bara är att snällt böja sig fram och ta emot.

Kommunerna som tvingas hantera detta ofta ofrivilliga och oväntade mottagande av mer än de klarar av, är inte riktigt lika muntra i tonen. När man tar del av migrationsverkets prognoser för 2015 kan man inte annat än förstå dem. För hur ska detta fungera, rent praktiskt?

Vi kan ju ha olika syn på hur bra det är för landet att ta emot stora antal människor som till stora delar är traumatiserade och ofta har väldigt begränsad förmåga att någonsin försörja sig själva. Det verkar för en del vara irrellevant. Vi har en skyldighet att låta dem komma hit och söka asyl. Om det så kostar vartenda skattekrona. Att ifrågasätta detta är i princip lika omoraliskt som att kasta hundvalpar, får man intrycket av.

Men verkligheten låter sig inte dikteras av goda avsikter. Den vägrar envetet anpassa sig. Så bristande bostäder är bara början på listan av praktiska problem som detta medför. För folk ska ju faktiskt inte bara förvaras under ett tak. De ska leva också. De ska ha mat, de ska ha skola, de ska ha sjukvård och gärna nån slags utbildning och långt fram i tiden kanske till och med börja konkurrera om jobb med universitetsutbildade svenska ungdomar.

Det är inte en fråga om positiv attityd. Det är en fråga om att se verkligheten för vad den är och ta ansvar. Svara på frågan. Hur ska detta lösas? Och kom med något mer konkret än god vilja, tack.

Bloggen statsmannen ger följande räkneexempel, som jag tycker är mycket illustrativt för hur mycket vatten över huvudet Sverige faktiskt tar sig.

För att alla dessa nybyggare ska lyckas, så måste vi alltså nybygga ett stycke Linköping, varje år, för att dessa nybyggare ska få tillgång till arbeten, samhällsservice osv. När byggde vi senast Sveriges sjunde stad, ÅRLIGEN? Om vi dessutom skulle bygga ett Linköping årligen, så skulle det i praktiken innebära att vi byggde ett Stockholm vart tionde år. Har vi gjort det? Har någon räknat på vad det skulle kosta att bygga ett Linköping, varje år? Om vi gör en snabb kalkyl, för att illustrera problemet.

Varje människa behöver kanske 20m2 boendeyta, om vi räknar på eget rum plus kök mfl. Det innebär överslagsmässigt 20×105.000×20.000kr/m2=42 MILJARDER kronor, bara för boende. Då har jag inte räknat med infrastruktur som vatten, avlopp, el, vägar osv. Vi kan nog anta att den formen av komplicerad infrastruktur kostar säg dubbelt så mycket som husbyggnad per person. Så bara i form av att bygga ett Linköping, så skulle kostnaden landa på någonstans kring 200 MILJARDER. Så för att betala för detta, så måste VARJE invånare i Sverige öppna sitt hjärta för 20kkr/år. En normal familj på fyra personer ska alltså vara generös för 80kkr/år. Det är fint att vara generös, glöm inte det.

Statsmannen

Och det är inte bara bloggare som ifrågasätter detta. Hela svenska folket har faktiskt sagt i åsiktsundersökningar att man inte vill ha ökad invandring. Tyvärr hade bara ca 13% vett nog att rösta konsekvent med denna åsikt, men i varenda kommun som människor konfronteras med verkligheten av denna växande ”flyktinghjälp” så ökar stödet för Sverigedemokraterna och den goda viljan ersätts av ansvarsutkrävande för hur detta faktiskt ska lösas.

Politiker som inte ger konkreta svar utan bara pratar om värderingar och goda avsikter förtjänar att ställas mot väggen. Vi vet att det är en ”utmaning” och ni har valt att ställa oss inför den utmaningen. Låtsas ingenting annat. Det är ingen slump att Sverige har extremt omfattande asyltryck i jämförelse med våra närmsta grannländer. De lever alla under precis samma internationella åtaganden som vi gör. Men något skiljer oss uppenbarligen åt.

Dagens Samhälle skriver om den nya prognosen från Migrationsverket.

Prognosen från juli skrivs upp, och därmed kostnaderna. De tidigare bedömda toppen på 40,5 miljarder år 2017 blir med den nya bedömningen istället 46,4 miljarder. De dramatiska siffrorna som cirkulerade i valrörelsen visade sig snabbt vara i underkant. Situationen inne på verket är minst sagt ansträngd. Myndigheten kör med skiftarbete och sjudagarsvecka för att hinna med. Man räknar med att utöka personalen med 1 500 personer under de kommande 12 månaderna. Egentligen behövs fler, men det är så många som är praktiskt möjligt.

Dagens Samhälle

Så, kan ni ta er jävla värdegrund och bygga hus eller något annat vi faktiskt har nytta av, eller är dess enda funktion att ni ska få känna er som fina människor? Det ger ju trots allt verken bostäder, försörjning, skola, sjukvård eller något annat vi behöver för att få samhället att fungera. Men det känns fint.

 Mer läsvärt