Sveket mot allt vad godhet är

Det trillar in artiklar i en strid ström nu, som har det gemensamt att dom faktiskt på ett sakligt och genomtänkt sätt, kritiserar det naiva synsätt som präglat svensk invandringspolitik de senaste decennierna.

Under rubriker på temat ”Gomorgon, har du sovit gott?” har jag kommenterat flera sådana artiklar och idag är det dags igen.

Det är en invandrad nysvensk vid namn Zulmay Afzali som är kritisk, så han har rätt grupptillhörighet för att få vara öppet kritisk – enligt identitetspolitikens dogmer som deklarerar att du får bara ha åsikter i frågor där du har attribut som gör att du tillhör en minoritet/offerkategori. Institutionaliserad rasism med andra ord, i godhetens namn. Men det är ett ämne som förtjänar en egen artikel.

Poängen han framför är att det inte finns någon bakgrundskontroll alls i Europa och att vi släpper in människor som inte känner nån som helst tacksamhet för vad de får här, utan tvärtom hatar vårt västerländska samhälle och allt det står för. De kan inte vänta på att få ge sig tillbaka till de krigshärar de kom ifrån, för att där ytterligare bidra till misären, i sin religions namn.

Det ställs, såvitt jag vet, inte en enda fråga av svensk gränspolis till personer med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige när de avreser från, eller ankommer till, svenska flygplatser. Ingen enda av mina asylinvandrade vänner och bekanta har någonsin sagt att de behövt svara på några frågor vid ut- eller inresa. Det gäller, vad jag förstår, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Jag blev själv hitsmugglad och kan av egen erfarenhet säga att det är alldeles för lätt för människosmugglare och andra kriminella att kringgå flygplatssäkerheten i Europa.

Reformera asylhanteringen! Gör utförliga och seriösa bakgrundskontroller av dem som söker den förmån och rättighet som det är att beviljas asyl eller skydd. Och ställ frågor vid gränserna till dem som passerar ut och in i landet. Svaren kan vara mycket viktiga för oss alla, för mig som flykting i landet och för mina nya landsmän, svenskarna.

SvD.se

Det torde vara självklart att vi inte har någon som helst möjlighet att förhindra massmördare och brottslingar att få asyl i Sverige, så länge vi inte kräver att de kan legitimera sig. Det torde också vara svårt, att förhindra de som avvisas eller utvisas efter att ha begått brott, att inte återvända, när de bara kan hitta på ett nytt namn och sen få en ny chans. Men det är möjligt det finns kontroller jag inte känner till för just dessa.

Vår asylpolitisk präglas av den naiva föreställningen att alla som söker asyl är goda människor med hederliga avsikter, som även om övriga världen kräver det, inte behöver visa någon legitimation eller på andra sätt göra trovärdigt att de är den de är, för att kunna söka asyl just i Sverige.

Det relativt stora antalet människor som återvänder så fort de fått (permanent) uppehållstillstånd för att fira semester, eller hobbykriga för islamististiska organisationer, i samma eller liknande länder som de påstått sig fly för livet ifrån, demonstrerar detta. Fler från Sverige än i hela USA, för att ta ett konkret exempel.

Om man måste fly ett land för att man inte känner trygghet någonstans i det landet, eller dess närhet och alltså har asylskäl att få garanterad livstids försörjning i Sverige, så är det helt orimligt att man återvänder till samma land så länge inte förhållandena där förändrats. Och när det är tryggt att återvända på semester, så borde det vara dags att återvända permanent. För asylrätten är inte till för att få ett bättre liv i allmänhet. Det är ett missbruk av asylsystemet!

Då har vi inte ens gått in på vad det borde kallas att svika allt vad svensk värdegrund heter, att resa till oroshärdar för att mörda, våldta och utsätta människor för det lidande man själv påstått sig fly ifrån. Dessa människor har i mina ögon förverkat allt vad rätten till asyl och medborgarskap heter. De borde få sina pass förverkade och aldrig någonsin tillåtas återvända.

För att det ska fungera måste vi givetvis börja kräva att personer som söker asyl kan göra sannolikt att de är den de påstår sig vara.

Allt annat är ett svek mot verkliga flyktingar, mot svenska folkets generositet och omtanke och mot mänskligheten i stort.

Mer läsvärt:

 • Leman Russ

  Som jag förstår det så är man skyldig till konspiration av terror dåd om man bara planerar åka för att strida med ISIS. Om man har åkt till Syrien/Irak och om man kommer tillbaka till Sverige blir man häktat och dömd (om det finns bevis).

  Om man måste fly ett land för att man inte känner trygghet någonstans i det landet, eller dess närhet och alltså har asylskäl att få garanterad livstids försörjning i Sverige, så är det helt orimligt att man återvänder till samma land så länge inte förhållandena där förändrats. Och när det är tryggt att återvända på semester, så borde det vara dags att återvända permanent. För asylrätten är inte till för att få ett bättre liv i allmänhet. Det är ett missbruk av asylsystemet!

  hela den här paragrafen är bra fel. Om man inte åker tillbaka till landet där man man har flytt från betyder inte att man utnytjar systement. Det betyder att man har skapat ett liv i Sverige som man inte vill lämna, vilket också betyder att man ger mer till samhället än vad man tar. Gå inte i SD fotspår och bara räkna utgiftsidan av vad ‘utländingar’ kostar, intäckt sidan är strörre.

  sorry for my bad grammar, writing on an English keyboard.

  • Jag vet inte vad du har för källa till påståendet att intäktsidan är större, för det är inte något som delas av nationalekonomer eller organisationer som utvärderat ekonomin kring asylmottagande.

   Att man inte vill lämna landet, fast asylskälen försvunnit, kan förstås bero på att man är väl integrerad, men det kan inte vara sant för de flesta, eftersom bara hälften har jobb efter 7,5 år och många aldrig får det. Att man lever ekonomiskt bättre på andras bekostnad, är inte ett skäl att få stanna. Asylsystemet är inte till för att människor ska flytta permanent, utanför att få tillfälligt skydd undan krig och förföljelse.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_relating_to_the_Status_of_Refugees

   När du är redo att återvända till landet (om så bara för semester), så är du per definition inte längre flykting.

   • Leman Russ

    Intäcktsidan är större:

    http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

    Men det beror på hur man räcknar, om man bara räcknar 1:a gen invandare, eller bara asyl såkande pga av krig, så vet jag inte om det fortfarande stämmer för Sverige.

    När du är redo att återvända till landet (om så bara för semester), så är du per definition inte längre flykting.

    det du säger här ovan är min poäng, om man inte är flykting, alltså att man har ett val (flyktingar måste fly), så är det väl inget problem om man stannar. Man ger människorna som är på flykt friheten att börja om på nytt, och om man väljer att stanna i landet så är det inget problem. Man måste ge människor chansen att välja vad de vill, ändast då kan man skappa en rikare samhälle.

    Sverige är en av de EU länder som tar mest emot flyktingar, och det ska man vara stolt över. Men jag ser faran i att bara ta emot människor, som sagt jag vet inte vilka kontroller som man gör, så jag vet inte hur pålitlig den nuvarande systemet är.

    • Nej, det är den inte. Om du läser originalkällan ist för att låta DN välvilligt och selektivt tolka innehållet, så framgår att när man räknar in alla budgetposter så är det en ekonomisk förlust.

     Jag har skrivit om det och nationalekonomen Tino Sanandaji redogör för det i detalj här: http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/

     Även när man räknar på lång tid, så bär inte gruppen sina egna kostnader. Inte ens de bäst integrerade chilienska flyktingarna gör det. Och de hade avsevärt bättre förutsättningar att få jobb när de kom hit än vad dagens flyktingar har, som dessutom har mycket sämre utbildningar och högre kulturella barriärer.

     Det blir alltså ett fattigare samhälle. Om du tycker man ska lägga pengar på att va snäll, fast det är en förlust ekonomiskt för samhället så är det en annan fråga. Det får du gärna argumentera för, men alla kommer förstås inte dela den prioriteringen av gemensamma resurser. Och det betyder inte att dom är onda. Bara att dom har en annan prioritering.

     • Leman Russ

      det beror på hur man räknar igen. Hur mycket kostar en människa för de totala offentliga utgifter, I artiklen du citerar nu, upger författaren själv att det inte går att beräkna. Alltså att se hur mycket ytterliga en människa bidrar till att öka de offentliga kostander när det gäller insfrastruktur, näringspolitik, rättsväsende osv.

      Och om man inte kan göra det så måste man gå efter den orginella OECD rapporten och accepterar att den, eller argumentera att vissa människor kostar mer för samhället pga deras omständigheter som t.e.x. handikappade människor och borde därför förvissa.

      Hursomhelst så har jag inte läst Jan Ekbergs artikel. Men bara på rak arm så tvilar jag stark att han har inkluderar moms som betalas av invandare i hans beräkning. PGA av det går inte att fast ställa om man inte vet excakt vad varje individ köper.

      FAN kunde intye låta bli men jag läste en av Ekbergs reporter, och han inkluderar moms, eller rättare sagt en ‘aproximation’ av den vilket är jävligt stark och modig gjort av honom för de är vad de flesta förmodligen kritiserar i hans arbete. Hur som helst, hans lösning på problemt är simple, integrera invandare så kommer de att ge mer än vad de tar pga av den ekonmisk fördelaktiga åldersfördelnigen som finns i hans siffror. Så även om syselsättningsgraded (arbetstagare) är 10% lägre än den generalla befolkingen så går man med vinst. Vilket innebär att 25% flyktingar jkan gå utan jobb och det ordnar sig. (sysesättning i sverige 85%, minus 10 –>75 men när Ekberg skrev hans repport var sysselsätninggraden för Invandrare bara ca 65% vilket resulterade i förlust för staten)

      Men mitt problem med den här är som man kanske kan se ovan, att Sverige genom de generalla ofentliga kostander investare väldigt mycket i varje invidid, genom utlbildning, arbetsmarkand åtgärder osv. Och när man investerar vill man se en ‘return’. Och om man skickar varje flykting tillbaka efter ca 5 år vilket det kan ta innan man kan få ett stabilt jobb och verkligen prata svenska (och rimligt tid att kriget har upphört och man kan åka hem) om man antar att man kommer från ett ikke Europeisk land som har varit härjat av krig. Då självklart gör Sverige ett förlust, efter att man har utbildat och spenderat massa för att intergrera människan i samhället så lämnar de bara.

      Med andra ord så ser jag det som nåt positiv att flyktingar/invandrare åker på semester till sina hemländer men sen kommer tillbaka till Sverige för att jobba och betala skatt.

     • Jamen det spelar ingen roll hur mycket pengar du spenderar om du går på bidrag. Då tillför du inget värde, du bara flyttar runt pengar, samtidigt som du själv äter upp den större delen av värdet.

      OECD-rapporten säger att det är en förlust. Om man läser hela och inte plockar ut delar, som DN gör. Det finns ju ingen anledning att undanta försvar och asylprocessutgifterna från de som flyr hit. Det är ju en del av statsapparaten som vi alla ska finansiera, eller hur? Det rimliga är förstås att man räknar kostnader precis som för alla andra. Och i den mån man vet att gruppen som helhet är överrepresenterad inom vissa utgiftsområden, så gör man försiktiga uppskattningar.

 • Tallskog

  Utgå från att DN alltid ljuger så är du närmast sanningen!
  Läsvärd artikel om kostnader för invandring:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2821151/Non-EU-migrants-State-costing-British-finances-120billion-1995.html