Religion som grunden för (dålig) moral

USA är ett land som sticker ut, som det enda landet i västvärlden där folk fortfarande är lika vidskepliga som i fattiga u-länder.

Det är förstås helt vansinnigt, när man ser till vad det egentligen för slags moral som predikas i den ”heliga skrift” som kristendomens ”gud” sägs ha legat bakom.

Bill Maher säger det bäst:

 

Det finns dessutom en stark koppling mellan religiositet och hur man behandlar sexuella minoriteter.

Detta sammantaget säger oss två saker.

1. Vi bör vara lika rädda för invandring från USA som från Mexico.

2. Asien och Afrika är de absolut sämsta världsdelarna att ha hög invandring ifrån om man vill ha någon som helst hopp om att behålla tryggheten för kvinnor och homosexuella i samhället.