Klan mot Stat

Många problem för invandrare i Sverige uppstår därför att vi är ett land i ena extremen av hur samhällen organiserar sig. Vi har en stark stat, en svag familj och är extremt individualistiska och sekulära, i jämförelse med 80% av jordens samhällen – som består av en eller annan form av klanstruktur.

För att förstå konflikterna som uppstår, måste man förstå detta. Och här är två videos jag tror kan bidra till ökad förståelse.