Invandrarnas arbetslöshet är fackens fel

Det är de starka facken i Sverige som primärt orsakar skillnaden i arbetslöshet mellan infödda och utlandsfödda.

Det är mycket möjligt att diskriminering och LAS har viss inverkan, men de statistiskt mest signifikanta faktorerna är:

1. Stort asylmottagande av lågutbildade människor – vilket gör att antalet arbetslösa som inte är anställningsbara ökar.

2. Starka fack som gynnar de som har jobb och missgynnar de som är utan – genom att förhindra konkurrensfördelar som lägre lön och sämre arbetsvillkor för de grupper som annars har svårt konkurrera på arbetsmarknaden pga dålig utbildning, sämre språkfärdigheter och liknande.

 • Lundin Ale

  Jag tror att du hittat en rätt uppenbar sanning här. Lägre lön och sämre anställningsvillkor skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden och därmed får fler chansen till anställning. Frågan är hur facken kommer att ställa sig till detta uppenbara faktum? jag fick nyligen ett meddelande från mitt eget fack att jag inte kan inneha förtroendeuppdrag om jag engagerar mig i Sverigedemokraterna och jag tror rentav att andra fack utesluter medlemmar av samma anledning; men du har rätt och snart måste facken bekänna färg: medlemmarnas intressen eller samhällsansvar.

  • Lägre löner gör också fler jobb lönsamma. En affärsidé som kostar mer än den ger inkomst försvinner med högre löner och därmed minskar antalet, primärt lågkvalificerade, jobb. Den sortens jobb som just ungdomar och invandrare med låg utbildning annars hade kunnat ta som ett första steg in på arbetsmarknaden.

   • Lundin Ale

    Jag tryckte visst fel nu, jag tänkte inte sänka betyget på ditt inlägg och hoppas att det försvann. För du har ju rätt, en anställd måste dra in mer pengar än vad hen kostar.
    Fackens hållning i den här frågan är intressant. Personligen tycker jag inte att ett fack ska främja samhällsansvaret framför medlemmarnas intressen. I praktiken, dock, har man ofta lydigt slutit upp bakom regeringen i viktiga frågor, inte minst just nu i den så viktiga kampen mot Sverigedemokraterna och Rasismen. Det finns ingen gräns för godheten i det fallet, (samtidigt som SD är näst största parti bland LO-medlemmarna och växande). Inom kort lär vi få se vad ett LO-medlemskap är värt. Skulle inte förvåna mig om LO:s medlemmar kollektivt utses till rasister av sin samhällsansvarstagande ledning när de nödvändiga försämringarna i anställningsvillkoren presenteras och det börjar gnisslas i leden. Medlemmarna arbetar hårt och betalar hög skatt vilket gör det möjligt för regeringen att bibehålla en generös flyktingpolitik, vilket riskerar att skapa ett permanent segregerat samhälle med hög arbetslöshet bland invandrare. Ett sätt att lösa det, och som jag tror också snart blir ett faktum, är försämrade arbetsmarknadsavtal; sänkta löner, minskad anställningstrygghet, lägre pensioner, högre pensionsålder, etc.

    Således, kommer Sveriges fackföreningar att sluta upp i kampen mot ett segregerat samhälle (ansvar)? eller kämpa för att medlemmarnas avtal inte försämras (intresse).

    Och, varför betalar man sin avgift till facket?