Invandrarnas arbetslöshet är fackens fel

Det är de starka facken i Sverige som primärt orsakar skillnaden i arbetslöshet mellan infödda och utlandsfödda.

Det är mycket möjligt att diskriminering och LAS har viss inverkan, men de statistiskt mest signifikanta faktorerna är:

1. Stort asylmottagande av lågutbildade människor – vilket gör att antalet arbetslösa som inte är anställningsbara ökar.

2. Starka fack som gynnar de som har jobb och missgynnar de som är utan – genom att förhindra konkurrensfördelar som lägre lön och sämre arbetsvillkor för de grupper som annars har svårt konkurrera på arbetsmarknaden pga dålig utbildning, sämre språkfärdigheter och liknande.