Det mångkulturella projektet

Från 2011 men fortfarande aktuellt om mångkulturalismens död, av Tino Sanandaji.

En annan video, om fri invandring (inte arbetskraftsinvandring), från 2013 och vem det drabbar.