Den strukturella naiviteten

GODMORGON, SOVIT GOTT? – Det tog sin lilla tid, men när konsekvenserna av världens mest välvilliga och naiva asylsystem nu inte ens med bästa välvilja kan beskrivas som fungerande och gammelmedia inte förmår bortförklara den verklighet allt fler lever i,  så börjar allt fler öppet erkänna att kejsaren är naken.

För oss som resonerat kring konsekvenserna av den svenska modellen för asylmottagande – det vill säga strukturell naivitet – så är inte dagens situation varken oväntad eller obegriplig. Tvärtom, så är den ett väldigt naturligt resultat av att vägra ens tänka tanken att välvilja i varje enskilt fall inte skulle kunna leda till något annat än positiva resultat i det stora hela.

Situationen påminner om kvinnan som tar in hemlösa katter i sitt hem. Det är naturligtvis bra för varje enskild katt. Tills huset är så fyllt av katter att ingen vill bo kvar där längre.

Sverige tar numera emot fler asylsökande än stora länder som Frankrike och Storbritannien. Och sett till befolkningsmängd finns det inget annat land som är i närheten av våra nivåer.

Antingen måste Sverige skaffa sig en uthållig samhällsberedskap för detta eller så måste vi se över vårt åtagande. Sannolikt behöver vi göra bådadera.

Anna Dahlberg – Expressen

Välfärdsstaten bygger på en känsla av samhörighet. En tillit mellan medborgarna som bor i landet, att man över en livstid ska ta hand om varandra. Känslan av samhörighet kräver att man kan identifiera sig med varandra. Skilda kulturer, religioner, värderingar etc förstör den samhörigheten. Det är därför USA som med sin mångkulturella historia inte har haft någon möjlighet till stark välfärdsstat. För människor identifierar sig inte med andra etniska grupper och alltjämt så delar människor i USA upp sig i vita, svarta, hispanics och araber.

Men USA har en stark nationalism, vilket gör att det amerikanska samhället, om än mer individualistiskt, fungerar relativt väl. Sverige har ingen nationalism. Vi har välfärdsstaten. Och om människor slutar känna samhörighet till följd av att utanförskapsområdena ständigt växer i antal, så kommer inte välfärdstaten som idé att överleva.

Det är inget jag som liberal sörjer. Men många gör det.  Och i brist på bra alternativ så är det helt rationellt att vara orolig för framtiden. Jag är inte heller emot välfärdslösningar. Jag är bara emot att staten ska stå för den till alla som är medborgare. Och när samhörigheten kollapsar så kommer välfärdsstaten att kollapsa. Finns då inte utrymme för privata lösningar exempelvis för att kommunisterna i Vänsterpartiet lyckats driva igenom förbud av sådana lösningar. Ja då är risken stor att de som har resurserna lämnar landet. Precis som det alltid blir i kollapsande vänstervridna stater så stannar inte de med utbildning och resurser för att försörja den växande massan av tärande. Och då blir fattigdomen ett faktum.

I likhet med andra som sagt ”vi måste prata volymer” har heller inte jag ett färdigt förslag på tak, förutom att jag vet att dess bjälklag måste vara baserat på transparenta principer som kan uppfattas rimliga och rättvisa, oavsett flyktingtrycket i världen. Några sådana är: Att systemet förmår prioritera de mest utsatta. Att de som inte har skyddsbehov, vänligt men bestämt hänvisas till dörren för arbetskraftsinvandring. Att anhöriginvandringen reellt och inte bara formellt villkoras med krav på egen, eller av annan, garanterad försörjning.

Tove Lifvendahl – SvD

Det går inte göra mycket åt den utvecklingen. Även om vi skulle minska invandringen med 90% från 2015 så har vi redan 200 utanförskapsområden och 55 no-go-områden. Vi har bilbränder var och varannan dag. Vi har gängvåldtäkter och religiöst motiverad terrorism. Vi har gängskjutningar i varenda större stad.

Den utvecklingen har massinvandringen redan gett oss. Och den försvinner inte. Det är resultatet av 300 000 nya medborgare som inte vuxit upp med de värderingar och den samhörighet som vi infödda Svenskar tagit för givna.

Men man kan ju fundera på vad mer av den här utvecklingen kommer resultera i för Sverige. Det förutspås 300 000 nya invånare från kulturellt extremt avlägsna från Sverige, under nästkommande år. Det är inget vackert framtidsscenario jag ser framför mig.

Mer sevärt