Vikten av gemensam identitet

USA är ett modernt mångkulturellt imperium och liksom Romariket på sin tid hålls det samman av en stark gemensam [nationell] identitet. Romare var det finaste du kunde uppnå i Romariket och vid den ceremoni som hålls för den som blir Amerikansk medborgare lyser deltagarna av stolthet. I Sverige är en ‘svenne’ föraktad och den gemensamma identitetens existens förnekas ända upp till Statsministern. ”Det enda svenska är barbariet”.

Nu är jag inte en stark förespråkare av nationalism. Jag är skeptisk till alla kollektiv som hålls samman av en irrationell förkärlek för att vifta med ett stycke färglatt tyg (aka flagga). Det finns dock förvisso en poäng med att människor delar en gemensam identitet som kan utgöras av nationell tillhörighet, men även andra tillhörigheter.

Genom denna identitet förvissar vi oss om att våra grannar delar grundläggande värderingar och då frodas inte misstänksamheten mellan olika grupper. Det är ett förtroendekapital som måste finnas i samhället för att undvika konflikter. Det är också fundamentalt för att sådant som värlfärdsstaten ska fungera och den främsta anledningen till att den inte gör det t.ex. i Grekland. Det finns inget socialt förtroendekapital och därför betalar ingen skatt.

USA, som ses som ett föregångsland just på grund av dess långa historia av stor migration har många krav på den som vill bli medborgare. Krav som i ett Svenskt sammanhang framstår som betydligt mer ”rasistiska” än Folkpartiets förslag på språkkrav. Här är några exempel:

  • Det kostar $680 att ansöka om medborgarskap.
  • Du måste ha bott i USA i minst fem år innan du ansöker utan att ha lämnat landet under någon längre period. Om du gifter dig med en Amerikan så är gränsen tre år.
  • Du måste känna till grundläggande Amerikansk historia och statsskick.
  • Du måste kunna tala, läsa och skriva simpel engelska.
  • Du får inte ha dömts för något brott, ha påkommits med att ljuga för migrationsverket, gift dig enkom för att få medborgarskap, ha blivit arresterad, inte betalat skatt eller vara skyldig underhåll.

Källa: http://www.cuny.edu/about/resources/citizenship/faqs/citizen.html

Om du gifter dig med en Amerikan så kommer dessutom myndigheten att göra hembesök och kontrollera så ni inte ljuger genom att ställa ingående frågor om er relation, prata med grannar osv.

Hur många av dessa regleringar hade gått hem i Sverige tror ni, spontant?

Så länge Sverige inte upphöjer medborgarskapet till något av värde och ser vitsen i en gemensam identitet hos befolkningen, så kommer inte invandringen att leda till annat än splittring.

Romariket blev stort därför att man tog till sig nya, bättre idéer. Det är inte samma sak som värderelativism. Det fanns en grundläggande uppsättning värderingar som var kärnan i den romerska identiteten. Dessa var okompromissbara. Och på samma sätt måste vi svenskar kunna stolt säga att vi har en kärna av värderingar som vi inte kompromissar med. Det är dessa värderingar som bygger vårt samhälle och som gör att vi undvikt konflikter så länge, medan andra länder frodas i konflikter – inte sällan just de länder som vi har som störst invandring ifrån.

Jag menar att till dessa grundläggande värderingar som inte kan kompromissas med hör följande:

Sekularitetsprincipen. Religion har inget i lagstiftningen att göra och ingen religion får direkt eller indirekt premieras i lagstiftningen. (Religionsfrihet kan aldrig trumfa grundläggande rättigheter. Barn till muslimer har rätt till sin kroppsliga integritet och inte tvångsomskäras som spädbarn etc.).
Alla människors lika rättigheter, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning etc.

Den som inte ser en fundamental värdekonflikt här mellan de värderingar som härskar i den somaliska och afghanska kulturen, är blind eller ohederlig. Men det är förstås bara två exempel av många. Den större delen av världen har inte våra värderingar och det är inte värderingar man anammar bara för att man hamnar i Sverige. Lika lite som svenskar blir katoliker för att de bosätter sig i Spanien.

Ska invandringen bidra positivt till samhällets utveckling och inte till söndring och konflikter, så måste vi stå upp för våra värderingar. Inte främja värderelativism.