Vikten av gemensam identitet

USA är ett modernt mångkulturellt imperium och liksom Romariket på sin tid hålls det samman av en stark gemensam [nationell] identitet. Romare var det finaste du kunde uppnå i Romariket och vid den ceremoni som hålls för den som blir Amerikansk medborgare lyser deltagarna av stolthet. I Sverige är en ‘svenne’ föraktad och den gemensamma identitetens existens förnekas ända upp till Statsministern. ”Det enda svenska är barbariet”.

Nu är jag inte en stark förespråkare av nationalism. Jag är skeptisk till alla kollektiv som hålls samman av en irrationell förkärlek för att vifta med ett stycke färglatt tyg (aka flagga). Det finns dock förvisso en poäng med att människor delar en gemensam identitet som kan utgöras av nationell tillhörighet, men även andra tillhörigheter.

Genom denna identitet förvissar vi oss om att våra grannar delar grundläggande värderingar och då frodas inte misstänksamheten mellan olika grupper. Det är ett förtroendekapital som måste finnas i samhället för att undvika konflikter. Det är också fundamentalt för att sådant som värlfärdsstaten ska fungera och den främsta anledningen till att den inte gör det t.ex. i Grekland. Det finns inget socialt förtroendekapital och därför betalar ingen skatt.

USA, som ses som ett föregångsland just på grund av dess långa historia av stor migration har många krav på den som vill bli medborgare. Krav som i ett Svenskt sammanhang framstår som betydligt mer ”rasistiska” än Folkpartiets förslag på språkkrav. Här är några exempel:

 • Det kostar $680 att ansöka om medborgarskap.
 • Du måste ha bott i USA i minst fem år innan du ansöker utan att ha lämnat landet under någon längre period. Om du gifter dig med en Amerikan så är gränsen tre år.
 • Du måste känna till grundläggande Amerikansk historia och statsskick.
 • Du måste kunna tala, läsa och skriva simpel engelska.
 • Du får inte ha dömts för något brott, ha påkommits med att ljuga för migrationsverket, gift dig enkom för att få medborgarskap, ha blivit arresterad, inte betalat skatt eller vara skyldig underhåll.

Källa: http://www.cuny.edu/about/resources/citizenship/faqs/citizen.html

Om du gifter dig med en Amerikan så kommer dessutom myndigheten att göra hembesök och kontrollera så ni inte ljuger genom att ställa ingående frågor om er relation, prata med grannar osv.

Hur många av dessa regleringar hade gått hem i Sverige tror ni, spontant?

Så länge Sverige inte upphöjer medborgarskapet till något av värde och ser vitsen i en gemensam identitet hos befolkningen, så kommer inte invandringen att leda till annat än splittring.

Romariket blev stort därför att man tog till sig nya, bättre idéer. Det är inte samma sak som värderelativism. Det fanns en grundläggande uppsättning värderingar som var kärnan i den romerska identiteten. Dessa var okompromissbara. Och på samma sätt måste vi svenskar kunna stolt säga att vi har en kärna av värderingar som vi inte kompromissar med. Det är dessa värderingar som bygger vårt samhälle och som gör att vi undvikt konflikter så länge, medan andra länder frodas i konflikter – inte sällan just de länder som vi har som störst invandring ifrån.

Jag menar att till dessa grundläggande värderingar som inte kan kompromissas med hör följande:

Sekularitetsprincipen. Religion har inget i lagstiftningen att göra och ingen religion får direkt eller indirekt premieras i lagstiftningen. (Religionsfrihet kan aldrig trumfa grundläggande rättigheter. Barn till muslimer har rätt till sin kroppsliga integritet och inte tvångsomskäras som spädbarn etc.).
Alla människors lika rättigheter, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning etc.

Den som inte ser en fundamental värdekonflikt här mellan de värderingar som härskar i den somaliska och afghanska kulturen, är blind eller ohederlig. Men det är förstås bara två exempel av många. Den större delen av världen har inte våra värderingar och det är inte värderingar man anammar bara för att man hamnar i Sverige. Lika lite som svenskar blir katoliker för att de bosätter sig i Spanien.

Ska invandringen bidra positivt till samhällets utveckling och inte till söndring och konflikter, så måste vi stå upp för våra värderingar. Inte främja värderelativism.

 • TotalLiberal

  Skeptisk till hur ordet värderelativism används nuförtiden bland SDare. Det som skiljer västvärlden från de islamistiska diktaturerna är väl just att de är värderingspartiska men västländerna är värderingsrelativistiska. Individuell frihet innebär just att alla individer får leva hur de vill oavsett om de lever normativt eller är unika. Att säga att frihet är bättre än ofrihet är ingalunda värderingspartiskt utan ett utilitariskt faktum. Därför behöver vi inte ta avstånd från relativismen för att kunna försvara friheten och civilisationen.

  • Så du menar att vilja ha en sekulär stat inte är en värdering?

  • Så du menar att vilja ha en sekulär stat t.ex. inte är en värdering?

   • TotalLiberal

    Jag skulle inte kalla det en moralisk värdering nej, eftersom man inte behöver luta sig mot moralen (och då talar jag om dogmatisk moral) för att motivera varför staten bör vara sekulär. Att en sekulär stat är bättre kan motiveras genom konsekvensanalys. Folk blir lyckligare av att kunna välja själva hur de ska leva.

    • När du väljer att använda konsekvensanalys så är det i sig följden av en värdering. Konsekvensialism är inte värdeneutral. Så fort du säger att något är bättre än något annat så gör du en värdering. Om du motiverar den värderingen med religion eller förnuft gör ingen skillnad, rent objektivt för huruvida det är en värdering eller inte. Däremot har det naturligtvis praktisk skillnad. Att motivera moral med vidskeplighet är korkat.

     • TotalLiberal

      Håller inte med om att det bör kallas för en moralisk värdering att anse att saker och ting skall värderas efter sina konsekvenser (skulle detta isåfall innebära att den bolagsintressemaximering som bolagsstyrelser ägnar sig åt ska kallas för en sorts moral?), men skit samma, semantiska diskussioner är inte så viktiga. Min poäng var hursomhelst att det sätt som kännetecknar hur västerländska stater är inrättade, bör spridas till så många andra nationer som möjligt, oavsett om de inte tror sig vilja detta eller inte. Eftersom det västerländska statsskicket (eller vad vi nu föredrar att kalla det för) möjliggör för människor oavsett preferens, läggning, åsikter, religion etc att leva hur de vill i en mångfaldens smältdegel. Sålänge ingen direkt kränker någon annan människas rättigheter genom att t.ex. råna, våldta eller hedersmörda, för då ska rättssystemet ingripa. 

      (Därmed inte sagt att västerlandet idag är perfekt; det bör utvecklas ännu mycket mer i nyliberal riktning)

     • Anna Carlbro

      Det är nästan komiskt. Du är så marinerad i västerländska värderingar att du inte ens är medveten om det. Hela din redogörelse ovan bygger på värderingar.

     • TotalLiberal

      Som sagt, semantiska diskussioner är oviktiga, och vill du kalla det för värderingar så får du gärna göra det. Min poäng är hursomhelst att det är bättre om staten och dess lagar säger att varje individ bör få leva som den vill, än att den säger att varje individ måste följa några officiella normer för landet ifråga. Varför? För att den sammanlagda lyckan i samhället maximeras då (lycka minus olycka). Alla individer (till och med muslimer) oavsett var de är födda borde vara välkomna varsomhelst i världen – sålänge de inte misshandlar, rånar, mördar eller kränker varandra på annat sätt, förstås. Om svenska staten skulle vara lika nationalistisk som muslimer och andra etniska folk, och gjorde folkdräkt obligatoriskt och började stena folk som inte heilar ordentligt på flaggan, då skulle detta såklart vara lika förkastligt som islam och dess värderingar är.

      Att jag ifrågasätter och hatar Sverige och de socialistiska och islamistiska normer som råder här, beror INTE på den socialism jag marinerats i under uppväxten, utan på att jag är fritänkare och skeptiker och vågar ifrågasätta även de mest grundläggande normerna (t.ex. statsfeminismen, socialistavundsjukan och det marxistiska dyrkandet av svaghet).

 • Kinkym54

  Bara att läsa kommentarerna så blir det hela solklart. Total liberalism, rent förbannat  ordbajseri. Som tur är så kommer aldrig dessa vilsna hypotetiska tankar att någonsin att genomföras.. mångfaldens smältltdegel..vilket jävla skitsnack. Ordet är totalt kaos.
  De flesta länder har en inbygd stolthet. Något att värna om. De enda som snart har stolthet i Sverige är de som kommer hit och bosätter sig. De har i alla fall sitt ursprung som de är stolta över. Nä det är fult att vara svensk att visa stolthet att värna om sitt ursprung och land samt ställa krav.
  En sörja som kallas smältdegel, berikar ju och tillför vårat land så otroligt mycket. Vilken jävla värld lever en total liberal i ?
  Sluta drömma, bli vuxen.

 • Kulturkrig

  Tydliga värderingar är bra, men de är knappast vad som håller ihop ett samhälle. Ett samhälle behöver något större än så; en myt. I USA är det ”the american dream”, i Europa har det i princip alltid varit folkets ödesgemenskap. I viss mån kanske dessa myter är falska, men de är vackra och på en nivå alltså väldigt funktionella.

  Tyvärr kan myter inte skapas ur tomma intet. Så nej, jag tror inte det skulle funka i Sverige att bara ta efter den amerikanska/romerska modellen.