Norberg vs Sanadaji


Studio Ett har en radiodebatt mellan Johan Norberg, liberal författare och Tino Sanadaji, forskare i nationalekonomi.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5420579

Tino har även en slutreplik i DN: http://www.dn.se/debatt/lat-oss-vara-arliga-om-invandringens-konsekvenser

Jag väntar fortfarande på en liberal lösning på integrationsproblemen och framförallt att man vågar stå för att en friare invandring bygger på en motsvarande nedmontering av välfärdsstaten.

Jag stödjer den nedmonteringen, eftersom jag ytterst anser att staten inte ska finnas överhuvudtaget.
Jag tror dock inte Svenska folket stödjer den idén, eftersom vi uppfostras sen första klass i skolan om hur välfärdsstaten är mänsklighetens krona och FN är någon slags motsvarighet till politikens Olympus (gudarnas boning).

Låginkomsttagare tjänar inte på ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Det sänker deras löner. Vi andra som har högre utbildning konkurrerar inte om dessa jobb, så vi lider inte av det förrens vi måste betala deras bidragsberoenden. För även de som inte jobbar måste försörjas av någon.

Eftersom Sverige inte tillåter hur låga löner som helst, så innebär det att massa låginkomsttagare inte får jobb utan tvärtom delar en sits med mycket hög arbetslöshet bland andra lågutbildade.

Så varför kan man inte anställa dessa lågutbildade till högre löner då? Därför att värdet av en persons arbete måste motsvara värdet på lönen (plus sociala avgifter). Ingen anställer en person som gör att ett företag går i förlust. Ett sådant företag blir inte långlivat. Företag kan nämligen inte – till skillnad från staten – låta folk måla stolar som redan är nymålade (aka FAS3), bara för att de ska ”ha nåt att göra” och sen tvinga andra betala för detta , så som staten gör med skatter.

Skulle du välja betala mer för en vara från en viss tillverkare, för att tillverkaren ifråga anställer onödigt många som sedan går sysslolösa, eller gör onödiga saker med sin arbetstid? Eller skulle du välja den billigare varianten?

(Om du mot förmodan hör till den senare kategorin, så är du förmodligen ungefär lika vanlig som de som köper äggen för frigående eko-stämplade hönor fast de kostar dubbelt så mycket, köper eko-stämplad mjölk etc.. De flesta resonerar inte som du.)

Invandring kan vara ett tillskott för ett land, om personerna som invandrar inte fyller på arbetslösheten. Därför är det orättvist att klumpa ihop somalier med t.ex. norrmän eller amerikaner. Det kan förvisso vara orättvist också att se ”somalier” som en enda grupp, det liberala vore att se till individen. Då är den naturliga frågan: du som vill invandra till Sverige, kan du bidra med något?

För det har vi arbetskraftsinvandring.

Asylmottagande är något helt annat. Och det är som bekant alltid lätt att vara generös med någon annans pengar. Det blir inte liberalt oavsett hur mycket det göder glorian på ditt huvud.

  • Erica

    Vettigt som fasen. Faktiskt väldigt konsekvent. Jag försöker också få folk att se konsekvenserna av deras resonemang. Fri invandring har ett pris, som vi svårligen kan förutse. Ärdu beredd att betala det priset, vad det nu än kan innefatta, för dig? Då stor invandring omdanar samhället i betydande utsträckning borde det vara tillåtet, eller t.o.m. brukligt att diskutera för-och nackdelar öppet. Detta sker dock inte idag. Istället har samtliga politiker, och medier lagt locket på och försöker besmitta frågan med ”Sverigedemokraterna”. De styrande för mer eller mindre en kampanj för att dessa frågor inte ska få diskuteras. Det är ett bedrägeri utan like. Det var denna märkliga och arroganta tystnad som fick mig att slutligen reagera och dra öronen åt mig och sluta lyssna okritiskt till statspropagandan.