Lögn genom utelämnande

Att ljuga handlar inte bara om att tala osanning. Framförallt handlar det om att manipulera bilden av fakta genom att utelämna sanning. På så vis kan den envetne intala sig att den inte alls ljugit, utan bara belyst en särskilt viktig del av sanningen.

Resultatet är dock detsamma. Genom att utelämna relevant information ger man en felaktig uppfattning om sanningen, vilket förstås inte är något annat än medveten manipulation. Detta är vad den liberala tankesmedjan Fores och Svenskt Näringsliv sysslar med när man desperat försöker använda statistik för att ge skenet av att svensk migrationspolitik är något positivt.

Har man sanningen med sig så behöver man inte plocka russinen ur kakan för att bevisa sin tes. Har man sanningen med sig så har man råd vara hederlig och behöver som bekant inte hålla reda på vad man sagt, för det behöver bara den som ljuger (Lat. Mendacem memorem esse oportet – ”En lögnare måste ha gott minne”).

Detta följer dock ett mönster som jag sedan länge tvingats bli bekant med bland andra framförallt (social)liberaler. Eftersom motståndaren är ond och ljuger och förvrider fakta (menar man) så kan man förstås använda samma vapen för att göra motsatt poäng och eftersom man har det goda ändamålet, så står man ändå med moralkontot på plus i slutändan.

Det bygger dock på övertygelsen att folk inte kontrollerar fakta och att den goda saken får även de kritiska att hålla tyst, av rädsla för att utmålas som tillhörande ‘de onda’. Dvs en förlängning av den sektmentalitet som tyvärr många grupper lider av, ofta beskriven som ”konsensuskultur”.

Tino Sanadaji går förtjänstfullt igenom punkt för punkt de lögner – för lögner är som vi ovan konstaterade vad det är att utelämna relevant information – på sin webbsida.

Är detta en ”motannons” till den i söndagens DN uppmärksammade annonsen om invandring?
– Jag kan förstå att det kan tolkas som det men huvudsyftet är att belysa vikten av att Sverige fortsätter vara ett land som är öppet mot omvärlden. Särskilt i dessa dagar när öppenheten ifrågasätts i den politiska debatten, även av partier som aspirerar på att hamna i regeringsställning.”

SvenskNaringsliv.se

Sanadaji kommenterar bland annat med följande:

Det är försåtligt – för att använda Peter Wolodarskis ord – att DN-annonsen döljer detta för kontexten viktiga faktum. Det är dock värre än så. DN-annonsen innehåller ett signifikant faktafel. Den påstår:

”Hushåll med personer som har invandrarbakgrund betalar in mer i skatt och avgifter än vad de får i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice…”

Det är inte vad OECDs rapport säger. Den modell som producerar ett plusresultat innehåller endast kostnaderna för viss samhällsservice. Ca 37% av samhällsservice exkluderas här (bland annat kollektivtrafik, bostadskostnader, kostnader för flyktingmottagning etc). I de beräkningar där OECD inkluderar all samhällsservice så är slutsatsen tvärtemot vad annonsen skriver att invandrare betalar in mindre i skatt än de får tillbaka.

OECDs rapport kan för den intresserade läsas här i sin helhet.