Kritik och uppföljning av ”Migrationens kraft”


Jag skrev en recension av Migrationens Kraft, med kritik som jag fortfarande inte tycker är besvarad. Jag fokuserade mig inte på granskning av siffrorna bakom, de tog jag helt enkelt at face value, som man säger på engelska.

Min kritik grundade sig istället (i korta drag) på att boken inte tog upp problemet med integration (framförallt i andra generationen), eller hur sannolikt det är att Svenska folket skulle rösta för en politik som minskar välfärden, när vi uppfostrats med modersmjölken om välfärdsstatens förträfflighet.

Kritiken av siffrorna som Tino Sanandaji framför verkar också falla platt, när man läser Norgbergs replik idag på DN.

Jag har fortfarande inte fått några tillfredställande svar på min kritik. Ska man föra en liberal politik på området så måste det göras ansvarsfullt. Man kan inte ha fri invandring och inte samtidigt i motsvarande grad öppna arbetsmarknaden, sänka ingångslöner och minska statens omfattning.

Flosklerna ekar ihåligt, vilket Centerpartiets siffror i undersökningar vittnar tydligt för.