• Ingenjören

    Man undrar lite, är det så att han verkligen tror på vad han säger eller ljuger han avsiktligt? Som Malmöbo upphör jag aldrig av att fascineras av hurpass konstiga åsikter folk har om Malmö, och det märkliga är, ju längre bort de bor desto säkrare är de.

  • Anonymouse

    Så vitt jag vet har Sverige högre siffror för våldtäkt eftersom definitionen av våldtäkt är annorlunda än i resten av världen. Det är inte invandringen som orsakar våldtäkter, det är feministiska teorier om explicit samtycke som är orsaken.