Den nakna kejsaren

Det börjar bli allt svårare för riksdagen och regeringspartierna att hålla ordning i leden när allt fler kommuner runt om i Sverige, säger nej till att ta emot fler asylsökande med motiveringen att man inte har råd.

Anledningen är förstås att det krävs enorma resurser för att försörja alla dessa människor. Sen ska man få fram boende och skolplatser. Det är stora familjer och många barn som ofta inte har någon skolbakgrund alls innan. Därför behöver de förstås mer resurser än en infödd svensk för att ha en chans att hinna i fatt, resurser som måste tas någonstans ifrån.

Belastningen på sjukvården är förstås också större, om man vuxit upp i ett fattigt land och t.ex. kanske aldrig varit hos en tandläkare innan. Inte märkligt på något sätt, men det gör att ”investeringen” i asylanter är väldigt kostsam.

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4350478

Att det på något sätt skulle bli en investering med positiv avkastning i slutändan är mycket osäkert. Antalet år i yrkesverksam ålder är förstås lägre om man först måste spendera många år i skola för att överhuvudtaget komma upp till samma nivå som en genomsnittlig infödd gymnasieungdom.

Arbetslösheten är hög, efterfrågan på okvalificerad arbetskraft är i Sverige överlag väldigt låg, vilket är anledningen till att vi redan har 25% arbetslöshet bland ungdomar utan erfarenhet, som inte har språkliga och kulturella svårigheter att passa in på en arbetsplats.

Kort sagt, det krävs nog en hel del mer propaganda för att få folk att köpa resonemanget att all invandring visst är positiv och alla invandrare är resurser, när allt de ser tyder på motsatsen. I synnerhet måste man få tyst på dessa interna dissidenter som inte håller käft och påstår helt fräckt att asylmottagande inte skulle vara en ren inkomst!

Säg efter mig: All invandring är positiv! Alla invandrare är resurser!