Arbetskraftsinvandring – Vad är det?

Den som vill flytta till Sverige för att ta ett arbete här behöver arbetstillstånd. I Sverige utgör arbetskraftsinvandringen 17,9% (2012 [Källa: Migrationsinfo]) av invandringen till Sverige.

arbetskraftsinvandring-lista

Källa: Migrationsverket

arbetskraftsinvandring-piechart

Vi kan se ovan att ca 57% av de som får arbetstillstånd inte arbetar i yrken som kräver särskild yrkesutbildning. Hit hör sannolikt alla de lågkompetensyrken där landsmän anställer varann för att kringgå asylprocessen.

Bara 21% av arbetstillstånden gäller arbete som kräver specialistkompetens. Det är med denna man motiverar behovet av arbetskraftsinvandring, vilket kan tyckas lite oärligt när man ser att de endast utgör en femtedel av alla arbetstillstånd.

De fem personer inom kategorin ’militärt arbete’ misstänker jag handlar om de afghanska tolkar som militären sökte arbetstillstånd för att få in i Sverige, men jag har ingen källa som bekräftar den misstanken.