Arbetskraftsinvandring – Vad är det?

Den som vill flytta till Sverige för att ta ett arbete här behöver arbetstillstånd. I Sverige utgör arbetskraftsinvandringen 17,9% (2012 [Källa: Migrationsinfo]) av invandringen till Sverige.

arbetskraftsinvandring-lista

Källa: Migrationsverket

arbetskraftsinvandring-piechart

Vi kan se ovan att ca 57% av de som får arbetstillstånd inte arbetar i yrken som kräver särskild yrkesutbildning. Hit hör sannolikt alla de lågkompetensyrken där landsmän anställer varann för att kringgå asylprocessen.

Bara 21% av arbetstillstånden gäller arbete som kräver specialistkompetens. Det är med denna man motiverar behovet av arbetskraftsinvandring, vilket kan tyckas lite oärligt när man ser att de endast utgör en femtedel av alla arbetstillstånd.

De fem personer inom kategorin ‘militärt arbete’ misstänker jag handlar om de afghanska tolkar som militären sökte arbetstillstånd för att få in i Sverige, men jag har ingen källa som bekräftar den misstanken.

  • Laesare

    Jo jag vet … ursprungstanken var att det skulle bli lättare för företag att söka utomlands efter kompetens som var svår att få i Sverige. Som så mycket annat blev det inte riktigt som man tänkt sig. Den okvalificerade arbetskraften blommade och raden med politiker som jublar över hur många som vill komma hit och arbeta var lång. Sedan uppdagades som ett brev på posten hur stort fifflet är. 100% av de kontrollerade företagen (enligt Regering & Departement) hade felat mer eller mindre. Människohandel … försäljning av arbetstillstånd …
    .
    Så … för att företag, som Ericsson ska få snabbare hantering av sina personalbehov, så fick vi också …. det är ju alldeles självklart att det skulle bli fiffel utan dess like om man släpper loss att ta hit personal som med lätthet kan hittas inom landets gränser, men ju inte går att manipulera fullt lika lätt … Lika självklart som att då Persson höjde tobaksskatten så skulle smugglandet öka, vilket det gjorde med besked.