Väntar uteslutning för Schaerström (m)?

”SD vinner mark därför att allt fler väljare tycker att invandringen är för stor och måste begränsas. Arbetslöshet i Sverige är ett megaproblem sedan länge. Särskilt bland invandrare. Och alldeles särskilt bland invandrarungdomar. Prognoserna för Sverige är dystra. Det finns inte jobb för alla. Att spä på gör inte saken bättre. Invandrare stjäl inga jobb säger kritikerna. Rätt! Men ökad invandring resulterar i fler som blir utan!”

Newsmill – Björn Schaerström

Så länge vi har en arbetsmarknadsreglering som gör att de som har arbete får förmåner på bekostnad av de som inte har arbete, så kommer svenskar vara väldigt ovilligt inställda till ytterligare lågutbildade människor att konkurrera om jobb med.

Det som behövs är en rejäl avreglering och framförallt då när det gäller lågkompetensjobb och låglönejobb o dyl. För den som inte kan erbjuda högre kompetens, kan bara konkurrera med arbetstid och lägre lön.

I ett land där denna sortens jobb helt bortreglerats, finns inga arbeten till denna – med invandringen – ökande grupp. Visst kan vi utbilda folk, men man måste vara realistisk. En kvinna som är analfabet t o m på sitt eget språk, kommer inte ens under de bästa förutsättningar kunna konkurrera om ett jobb med en infödd etnisk svensk med högskoleexamen.

Och givetvis finns inget egenvärde i att importera ytterligare socialbidragstagare.

Min liberala ståndpunkt är att invandring skall vara fri, men att alla subventioner (och därmed destruktiva incitament) för att människor ska resa över hela världen för att sedan försörjas av andra, måste avskaffas.

När vi har brist på kompetent arbetskraft, så kommer svenskarna vara positiva till arbetskraftsinvandring. Vilket är något helt annat än att ta emot tiotusentals somalier, syrianer etc. för att det är synd om dem. Precis som inget hem kan härbärga alla hemlösa katter utan att gå under, kan inget land ta emot oändligt många lågutbildade flyktingar/socialt utsatta människor.

För att få den ekvationen att gå ihop finns bara två alternativ. Stryp försörjningen eller stryp invandringen. Jag röstar på det första, Sverigedemokraterna röstar på det sista. Vad röstar du för?