Propagandamiss

Kommunerna har inte fattat att all invandring är positiv och alla invandrare resurser. De påstår att det istället krävs mer resurser för att hantera den kraftigt ökande invandringen av somalier och syrianer.

Lyssna: Ökad anhöriginvandring sätter press på kommunerna

Regeringens etableringsform som drogs igång för några år sedan syftade till att ge statligt stöd under de två första åren. Sedan är det meningen att den asylsökande ska fått ett jobb. Men så ser inte verkligheten ut – på långa vägar.

Bo Frank, moderat kommunstyrelseordförande i Växjö kommun, som flera gånger gått ut i media med denna huvudvärk, säger:

– Det är ju en droppe i havet med två år. Hela ersättningssystemet är ju uppbyggt utifrån den traditionella invandringen som vi haft i Sverige, och det traditionella flyktingmottagandet, säger

– Men Sverige har ju aldrig någonsin tagit emot så många människor med så bristfällig eller dålig utbildning som vi gör för närvarande.

Uppenbarligen får någon utbilda kommunerna så de förstår att alla invandrare är resurser och att all invandring är positiv. På dem låter det ju som att det här kommer belasta kommunerna och ta resurser från skola, vård och omsorg, vilket skulle kunna leda till ökad främlingsfientlighet.

Ni har inte riktigt lyckats med propagandan på kommunnivå, kulturrelativister!