Invandringspolitiken fortgår…

Södertälje ber om pause i mottagandet av asylsökande.
http://www.svtplay.se/klipp/279684/sodertalje-ber-om-en-paus-i-flyktingmottagandet

Ullenhag lovar att staten ska försörja alla somalier som kommer, även efter de två år som den första försörjningen gått ut.
http://www.svt.se/nyheter/sverige/staten-lovar-garantera-forsorjning-for-somalier

Inget nytt, ist för att lösa grundproblemet så fortsätter man ösa pengar – andras pengar – över problemen, till synes helt utan några konkreta effekter.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/14/vet-allm-nheten-om-att-migrationsverket-r-knar-med-kraftigt-kad-invandring