Politiskt feltänk

Två läkare skriver föredömligt om hur nolltoleransen mot droger, med polisiära åtgärder prioriterade över vård, inte bara skapar större dödlighet bland brukare utan också leder till bristande rättssäkerhet och godtyckligt terroriserande av oskyldiga medborgare.

Flera länder i Europa har valt en betydligt mer human linje. I Portugal avkriminaliserades all personligt bruk av narkotika år 2001. Integritetskränkande åtgärder som att frihetsberöva och lagföra barn och ungdomar hör inte hemma inom narkotikabekämpning menar man. Det driver problematiska brukare under ytan dit varken vård eller sociala tjänster når. Genom att betrakta missbruk som en sjukdom istället för ett brott har man lyckats rädda tusentals liv. I en sammanställning som EUs drogorgan EMCDDA låtit göra år 2011 hamnade Sverige på åttonde plats bland länder med högst narkotikarelaterade dödsfall i Europa – långt över EU-snittet. Portugal fanns på plats nummer 26.

Källa: SvD

Frågan är vad man kan vänta sig när man har en kristdemokrat som socialminister?