Ideologisk Missbrukarvård

Missbrukarvården i Sverige och framförallt regleringarna, är hårt styrda av ideologiska övertygelser, snarare än vetenskapliga fakta. Därför är det förstås inte förvånande att den ”nolltolerans” som borde syfta till att skapa ett bättre samhälle, i själva verket bara är en intolerans mot verklighetens beskaffenhet. Något varken individen eller samhället är betjänt av.

Det här är något som måste ses över. Vi kan inte ha en politik för att behandla sjuka människor som inte baserar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, där det allt överskuggande målet är att ”sända signaler” baserat på godtyckliga uppfattningar från politiker.

När signalerna inte fungerar, så ska man överge blind ideologi till fördel för beprövad erfarenhet. Vetenskap måste styra. Därför förespråkar jag och många andra skademinimering som princip, inte korkad intolerans.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/missbrukare-nekas-nodvandig-behandling_7781674.svd