Chicaco avkriminaliserar cannabis för eget bruk

Chicago avkriminaliserar nu innehav av cannabis för eget bruk. Man går därmed på bland annat Hollands linje med att inte längre kasta bort resurser på att jaga vanligt folk som vill röka på.

Det kommer sannolikt frigöra mycket resurser från både polis och domstolar, för att inte tala om alla människor vars liv nu inte längre blir förstörda av att lagföras.

Grattis Chicago!

Länk: http://reason.com/blog/2012/06/27/chicago-city-council-votes-to-decriminal