Värdegrunden, vår befriare

Det finns en märklig diskurs i Sverige, där värdegrunden definierar oss som goda människor. Alla är lika mycket värda, utom de som inte delar vår (av auktoriteter) definierade värdegrund.

Diskurs är en sociologisk term, som löst kan översättas som ”ett åsiktspaket”. Genom att dela upp idéer i diskurser, som var för sig själva ska förklara sin del av världen med ett färdigt åsiktspaket, motverkar man effektivt all möjlighet till kritik och meningsfull intellektuell debatt. Det är på förhand givet vilka slutsatser du får landa i, för att inte ”bryta diskursen”. Den enda vägen framåt, är en mer extrem variant av den redan definierade diskursen.

Att göra yttranden med åsikter som inte redan har en plats i diskursen betyder att man skapar en annan – konkurrerande – diskurs. Man blir del av en annan, i regel ond verklighetsbeskrivning. Diskurser definieras i regel av akademiska auktoriteter inom sociologi och försvaras sedan medelst härskartekniker, eftersom ingen vill stämplas som inte tillhörande gruppen av de goda och verkliga fakta sällan är intressanta om de inte kan bekräfta den redan på förhand bestämda diskursen.

Värdegrunden

Värst av dessa diskurser är begreppet värdegrund. Värdegrunden definierar dig som människa och din förmåga till godhet. Eftersom kritik av värdegrunden, betyder att man inte delar värdegrunden utan istället tillhör en annan diskurs (i regel automatiskt definierad som raka motsatsen till den egna), så blir all debatt otroligt polariserad och du är antingen antirasist eller rasist.

Det spelar helt enkelt ingen roll hur dina argument ser ut, om dina resonemang är giltiga, utan det är vad ditt yttrande symboliserar som är det viktiga. Antingen är du med oss, eller så är du emot oss. Och antingen accepterar du vår värdegrund, eller så är du en av de onda.

Behöver du fler exempel?

Handel med sexuella tjänster/Prostitution

Denna diskurs styrs av premissen att kvinnor är offer för mäns våld. Det gör att sexsäljare som är män och transpersoner inte får plats och därför aldrig hörs i debatten. Än mindre att kvinnor också kan köpa sex, eller par för den delen.

Missbruk av olagliga berusningsmedel/Narkotikamissbruk

Denna diskurs säger att missbrukare inte har någon makt över sina egna val, att berusningsmedel som inte är socialt accepterade sedan länge, förstör samhället och att enda sättet att förhindra denna skada är att ha nolltolerans mot allt som är kopplat till detta. Det gör att vetenskapligt bevisat effektiva metoder för att minska skadan för både individ och samhälle, inte får utrymme. Sprutbyten, injektionsrum, en mer tolerant beroendevård, än mindre legalisering av mindre skadliga berusningsmedel som cannabis.

Varje ”känsligt” område du kan komma på, omfattas av sin egen diskurs. Ofta är det en del av en övergripande diskurs, så som den feministiska diskursen eller den postkoloniala diskursen, med kulturrelativismen och värderelativismen.

Alla dessa är värda att studera i sig och de omfattas alla av diskursens logik. Givna premisser, där den etablerade diskursen som vunnit problemdefinitionsprivilegiet, talar om vem som är god och vem som är ond.

Konsensuskulturen

Eftersom sakpolitiska områden definieras som diskurser kopplad till en viss värdegrund och inte som förståelse för den faktiska verkligheten – så blir all förändring väldigt radikal, när den väl kommer.

Istället för att släppa idén att allting måste accepteras i färdiga åsiktspaket, så byts den gamla diskursen ut mot en ny. Den nya försvaras sedan på samma sätt som den gamla. Liksom råttor överger ett sjunkande skepp, så kommer nu alla med självbevarelsedrift definiera sig som tillhörande den nya diskursen. Alla givetvis förvissade om att man kommit till djupare insikt och nu vet bättre – kommit längre – än den förra generationen.

Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå annars tämligen obegripliga vansinnigheter, som hur idén att minnen från barndomen kan förtryckas och lockas fram via hypnos, gav oss pedofilen och seriemördaren Thomas Quick, som i ena stunden anses självklart skyldig och alla protester mot detta kuvas effektivt, för att i nästa stund vara lika självklart oskyldig och nya protester kuvas nu lika effektivt!

Död åt diskursen

Diskursens hela överlevnad hänger alltså på att den inte ifrågasätts. Och när diskursen definierar vår godhet som individer, så hänger hela vårt moraliska väsens överlevnad, på att inte låta vår trohet till diskursen ifrågasättas. Det skapar en närmast sektliknande mentalitet, där avvikare behandlas som kättare och möjligheten till förnuftsbaserad debatt är nästintill obefintlig.

Lyssna: Danmarks Röst

Alice Teodorescu – Mångnyanserad Rasism