I Can Haz Piratpartiet?

Piratpartiet har nu lanserat sin kampanj inför höstens Riksdagsval och jag har läst deras valmanifest. Likheterna med Miljöpartiet är slående, så den naturliga frågan blir, varför rösta Pirat?

Kritiken från etablissemanget har länge varit att Piratpartiet var ett enfrågeparti. Trots att Piratpartiet inte ens från början hade mindre än tre frågor (mer kulturspridning, mindre övervakning och större statlig öppenhet) så slog den kritiken rot och efter några års meditation verkar nu partiet ha gått igenom alla frågor man enligt etablissemanget måste ha en åsikt om för att få räknas som ett seriöst parti.

Resultatet är ganska nedslående för mig som liberal. På punkt efter punkt framstår den nya Piratpartiet som en kopia (tihi) av Miljöpartiet.

Skolan. Tiden i skolan ska genomsyras av kreativitet, samarbete och egna initiativ. Elever ska uppmuntras att skapa nya idéer och prova nya lösningar. Modern informationsteknik ska användas för att frigöra lärartid till individuell interaktion med elever, medan genomgångar och föreläsningar kan ske över nätet. Alla elever måste ha tillgång till bemannade skolbibliotek och egna datorer med ocensurerad
internetuppkoppling.

Den spontana tanken här är att det låter som en återgång till ”flumskolan” som visat sig fungera väldigt bra för oss med goda intellektuella förutsättningar, men desto sämre för de med sen utveckling och då framförallt generellt för pojkar från hem utan studievana. De har varit de stora förlorarna i skolan sedan 90-talet. Eftersom jag själv inte lärt mig något av värde i skolan, men desto mer på egen hand så kan jag inte säga att jag bryr mig. Jag tror inte mina barn kommer lära sig ett skit i skolan av värde heller, därför kommer jag lägga det mesta av min tid med dem på att se till att de lär sig vikten av att lära sig saker själva…

Men för barn som inte har mig som förälder är det här ju förmodligen ingen väg till framgång. Frihet är något som bara har ett värde om man vet vad man håller på med. Därför lär vi oss inte ta körkort genom att någon förser oss med bilar, varpå vi sedan fritt får utforska bilkörandets konst tills dess vi behärskar bilen. Jag är ganska säker på att utvecklarna på Google som skapar den första förarlösa bilen lärde sig köra bil med handledare och strikta regler innan de började spåna kring kreativa lösningar för att utveckla framtidens bil.

Kort sagt. Grundskolans syfte bör vara att alla ska klara sig igenom den och ha de fundamentala kunskaperna för att fungera i samhället. Inte att vara lekstuga där bara genierna faktiskt utvecklas. Även om utrymme även för genier förstås vore en positiv utveckling, ist för nuvarande solidaritet genom delad misär, vilket verkar vara sossesamhällets slogan överlag…

Kultur. Vi vill ha ett fritt internet med en digital allemansrätt, där alla får bruka och dela med sig av kultur, så länge de inte skadar den. Vi vill göra det möjligt för museer och bibliotek att i allt större utsträckning digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar. Streaming och fildelning för eget bruk ska vara tillåtet.

Digital allemansrätt låter ju fint. Men jag har svårt se hur Sverige på egen hand skulle kunna avvika från övriga EU i den här frågan. Vi stiftar ju knappt våra egna lagar längre, så nog är fildelning något vi knappast kommer kunna legalisera utan att EU ger oss lov först?

Integritet. Under senare år har dock övervakning blivit vardagsmat överallt i samhället. Mängder av känslig information samlas in och lagras om alla människor. Piratpartiet kräver att FRA-lagen, IPRED-lagen och implementeringen av datalagringsdirektivet rivs upp, utan att ersättas av något annat. Sveriges samarbete med NSA bör frysas och utredas. […] All information som myndigheter samlar in som inte är integritetskänslig ska göras enkelt tillgänglig för alla.

Här har jag inget kritiskt att säga. Jag är helt överens med Piratpartiet i den här frågan. Jag tror inte det kommer hända, eftersom Sverige är i det närmaste den 51:a amerikanska staten och vi har så nära samarbete med USA att de förmodligen inte har en enda dubbelagent i Sverige, eftersom vi redan förser dem med allt de vill ha.

Jämställdhet.Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionsnedsättning. […] Vi vill helt avskaffa konceptet juridiskt kön.
Äktenskapslagstiftningen bör göras antalsneutral. Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer ska få lika möjlighet till stöd anpassat efter sin specifika situation. […] Vi står bakom EU:s rätt till
fri rörlighet, oavsett etniskt ursprung. […]

Här reagerar jag på ordet ”möjlighet”. Det är nämligen något helt annat än ”rättighet”. Eftersom vi har extremt olika förutsättningar på ett rent personligt plan så har vi omöjligen samma möjlighet i alla lägen. Jag kan inte bli hjärnkirurg eller austronaut, eller för den delen simhopperska. Det är ingenting fel i det. Vi har nämligen kriterier för vad man behöver kunna prestera för många yrken. Det är inte kriterier som finns utan anledning och i alla fall där de är rationella bör de finnas kvar och inte tas bort därför att någon anser det är ”orättvist” att inte ”alla” kan bli precis vad som helst. Välkommen till livet, det är orättvist och alla kan inte bli vad dom vill. Oavsett vad du fick höra på dagis. Utfall i statistik är inte heller samma sak som rättighet. Fria val omöjliggör nämligen ett jämnt statistiskt utfall, eftersom individuella val aldrig kommer fördela sig på det sättet.  Kvinnor som grupp kommer generellt fatta andra beslut än män som grupp, osv. Det är inget problem. Problemet är om den som vill fatta ett för sin grupp otypiskt val, med alla förutsättningar för att kvalificera, diskrimineras på osakliga grunder. T.ex. om en kvinna som är lika stark som männen hon konkurrerar med, inte får bli brandman, därför att hon har fel könsorgan. Om hon inte klarar styrkeproven däremot, så är det inte oskälig grund för diskriminering, eftersom det är ett relevant kriterium för uppgifterna hon ställs inför i sitt yrke.

Jag tror ingen av oss är ledsen att bara människor med perfekt syn kan bli pilot, eller att människor med skakiga händer inte får bli hjärnkirurger. Det är skälig diskriminering och den fyller ett mycket viktigt syfte!

Sen kommer vi till det riktigt verklighetsfrånvända avsnittet i valmanifestet.

Integration. […] Asyl ska därför även kunna sökas på ambassad eller via korrespondens. Fler människor ska kunna få asyl i Sverige. Asylsökanden ska ha rätt till kompetent tolkning och kompetenta advokater. Handläggningen av uppehållstillstånd ska få ta maximalt 12 månader. Mer resurser måste avsättas så att de som flyttar till Sverige snabbt kommer in i samhället.

Redan idag har Sverige det största asylsökandetrycket i EU, i nivå enbart med de länder som ligger precis i gräns med Afrika, där inflödet är som störst. Migrationsverket är överbelastat och har så varit sedan förra året. Det finns inga bostäder kvar, i desperation börjar man vräka folk från hyresrätter som kommuner äger och flytta in asylsökande på äldrevårdshem. Budgeten för att hantera asylsökande växer för varje år och får konstant korrigeras uppåt, för efterfrågan på att söka asyl i Sverige ökar mer och mer i takt med att det blir känt att det är störst chans i hela EU att få asyl just i Sverige.

Om det blir ännu enklare att söka asyl, så kommer förstås ansökningarna bli ännu fler. Inte bara de som har råd betala smugglare 100 000 per biljett kommer nu söka asyl, utan alla som kan ta sig till en ambassad eller formulera ett mail till någon. Med miljontals flyktingar som vill söka asyl så faller det på sin egen orimlighet att detta skulle vara hanterbart. Läs Merit Wagner om du vill ha bättre insyn i hur totalt urballat asylsystemet redan idag är. Eller besök närmsta asylsökandeboende.

Ovanpå detta kommer sedan förstås försörjningen av alla dessa asylsökande, där det tar sju år innan hälften är i arbete. Men gruppen som helhet når aldrig upp i tillräcklig självförsörjning för att ens bära sina egna kostnader, än mindre bidra till välfärden i övrigt. Det är förstås bara ett problem om man låter sin godhet begränsas av verkligheten. Här kan ekonomen Tino Sanadaji bidra till att få den mest förvirrade godhetsapostel att nyktra till.

Jobb. […] Järnvägssystemet måste rustas upp och byggas ut. […]. Människor med jobb ska kunna ta tjänstledigt för att fortbilda sig, medan annars arbetslösa vikarier går in med samhälleligt stöd.

Det står massa bra om att satsa på forskning osv, vilket jag förstås stödjer, men för att försöka hålla nere längden lite på inlägget så begränsar jag mig till det jag inte gillar alls. Man kan fortbilda sig, det brukar liksom arbetsgivare uppskatta, om dom vill ha en personal som är uppdaterad. Vill man utbilda sig och söka jobb nånannanstans däremot, så ska naturligtvis inte arbetsgivaren behöva betala för det. Det är ju helt orimligt. Och ”vikarier” kan inte ersätta folk hur som helst. Det antalet jobb som är så enkla att vem som helst kan hoppa in istället för den som redan är anställd, är lätträknade. I dagens samhälle är vi inte kugghjul i ett maskineri, vi är avancerad mjukvara som löser komplexa uppgifter och vi går inte att ”byta ut” hur som helst. Här gör PP samma tankefel som Miljöpartiet med sitt ”friår”. Det funkade inte sist och det kommer inte funka nästa gång heller.

Appropå järnväg så vill jag se seriösa kalkyler som visar att järnväg är en lämplig investering. För Alliansens idé om en snabbtågbana mellan Gbg, Sthlm och Malmö fick snabbt kritik för att inte vara lönsam. Sånna här enorma projekt har dessutom en tendens att dra ut på tiden och kosta minst dubbelt så mycket som de budgeterat för (Hallandsåsen någon?). Jag är mycket tveksam till att tåg alls är framtidens lösning på transporter. Även om de skulle fungera, vilket de aldrig gör. Att staten betalar för något betyder inte att det kostar mindre, det betyder bara att vi får betala för det på andra sätt. Hur hade inte dessa resurser kunnat investeras mer effektivt om det skett via direkt efterfrågan på marknaden?

Social Trygghet. […] Det offentliga ska ta ansvar för att alla hemlösa kan ha tak över huvudet, oavsett medborgarskap eller andra omständigheter. […]

Även här står det många bra saker, som att man ska ha mindre regler för att kunna bygga enklare lägenheter snabbare. Jag skippar den biten. Istället ifrågasätter jag huruvida man funderat färdigt kring idén att Sverige ska upplåta försörjning (boende och mat) till vem som helst i hela EU som tar sig hit. Redan idag är våra härbergen överfulla av EU-migranter, som kommer hit och tigger, begår brott och nu förmodligen snart kommer börja kräva socialbidrag (vilket de enligt en dom som riskerar bli prejudicerande kommer ha rätt till). Är det rimligt att Sverige ska agera socialtjänst åt hela världen? Vi har inte oändliga resurser. Men det är lätt vara god med andras pengar…

Vård och omsorg. […] . Papperslösa ska ha samma rätt till vård som andra. Den psykiska vården måste rustas upp rejält. Vi vill se en mångfald av utförare av vård och omsorg. Det viktiga för oss är inte om n utförare gör vinst eller ej, utan att kvaliteten är hög, och att öppenhet och integritet respekteras. Vi vill därför att upphandlingar ska få starkare fokus på kvalitet och inte bara pris. Privata utförare måste följa samma regler som offentliga om sådant som öppenhet, offentlighetsprincip och skydd för dem som slår larm om missförhållanden. Elektroniska journaler behövs för att en patient ska kunna få bra vård i hela landet, men tjuvtittandet i folks journaler måste upphöra. Varje patient ska själv få kontrollera nyckeln till sin journal, och varje ”akutöppning” utan patientens nyckel ska dokumenteras, utredas och meddelas till patienten.

Okej, här håller jag med om nästan allt, utom första meningen. Återigen, det beror på verklighetens begränsningar och inte på min bristande sympati. Vi KAN inte förse hela världen med sjukvård. Sjukvård är extremt dyrt och det här innebär att vem som helst som gör en kalkyl mellan vad det kostar att få vård i hemlandet, eller att betala resan till Sverige och få den gratis här, har incitament att resa till Sverige och belasta sjukvården utan att ha bidragit till att finansiera den. Det är ohållbart. Och säg inte att det inte kommer ske, folk betalar redan 100 000 för att enbart ta sig till Sverige utan garanterad sjukvård. Bevisligen kommer det ske!

Miljö. […] Politiska beslut ska inte fixera hur mycket el som ska komma från en viss sorts kraftverk. Istället ska vi ha teknikneutrala spelregler som gynnar forskning och innovation och gör att varje typ av kraftverk får täcka sina fulla kostnader, både på kort och lång sikt. I detta innefattas också kostnader för säkerhet, försäkringar, utsläppsansvar och avfallshantering.

Här håller jag med. Det finns inget dummare än idén att politiker ska främja enskilda energislag. Det som är på modet ena året visar sig nästa år vara en dålig investering. Sånna bubblor klarar vi oss fint utan. Men i övrigt är det mer trams om tåg, vilket går tvärt emot idén om statlig teknikneutralitet.

Försvar. […] Därför vill vi erbjuda alla europeiska länder en realistisk väg till medlemskap i EU, samtidigt som vi vill arbeta för att förbättra unionens demokratiska system från grunden. […] Under överskådlig framtid behöver Sverige ett försvar som kan avskräcka en angripare, och hejda dem som inte avskräcks. Försvarsbudgeten kan därför behöva stärkas. Svensk vapenexport ska vara transparent, med god insyn för folk och riksdag. Varken vapen, övervakningsutrustning eller militär kunskap ska exporteras till diktaturer eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Jag har inga som helst förväntningar på att EUSSR skulle gå från att vara ett Sovjetprojekt till att plötsligt genomsyras av en demokratisk anda. Det finns liksom inte på kartan. Det finns en anledning till att alla höga poster i EU besittes av personer som varit uttalade kommunister i sin ungdom. EU är INTE ett demokratiskt projekt. Det är ett kommunistiskt projekt som spenderar halva sin budget på bidrag till bönder och resten på att förstöra ekonomin i de länder som utan EU hade kunnat konkurrera sig uppåt, eftersom EU inte förstår att omfördelning av pengar ALDRIG skapat långvarit välstånd. EU är en återvändsgränd och historisk parantes som kommer gräva sin egen undergång, eftersom det bygger på idéer som inte är förankrade i verkligheten och då kommer den ekonomiska verkligheten och slår undan benen. Precis som med Sovjet.

Avsnittet om vapenexport håller jag med om.

Sen är det katt-tema på valmanifestet och det måste man naturligtvis älska. Frågan är varför we vill haz Piratpartiet och inte Miljöpartiet, som i grova drag redan står för i det närmaste en identisk politik? Det är inte mycket liberala idéer, om vi bortser från månggifte, men det vill ju vansinnespartiet Feministiskt Initativ också införa och det väger ganska lätt i sammanhanget.

Slutligen. Vad kostar kalaset?