Allt åt alla, bara ni röstar på oss!

Populism är något nya småpartier ofta beskylls för, inte sällan med rätta. Vi ser gång på gång hur exempelvis Feministiskt Initiativ står svarslösa när frågan kommer hur deras omfattande politiska åtgärder ska finansieras. I Piratpartiets fall undrar jag om man kan bli mer populistisk än att lova garanterad livstidsförsörjning för alla medborgare?

Konceptet medborgarlön är ingen ny idé, utan en gammal socialistisk idé som i grund och botten går ut på att det sammantagna värdet av allt som produceras av ”samhället” kan och bör fördelas ”rättvist” så att alla får en dräglig tillvaro. Namnet kan variera, från ”medborgarlön” till ”basinkomst” eller ”negativ beskattning”.

Vad är medborgarlön?

Enkelt förklarat så innebär detta att man vänder arbetslinjen uppochner. Alla incitament för att anstränga sig och garantera sin egen försörjning, ska slopas för att istället ersättas av en garanterad försörjning, helt utan krav på motprestation.

Men det finns inget sådant som en gratis lunch, allt som konsumeras måste produceras.

När man diskuterar vad en medborgarlön bör ligga på, så är det i mina ögon lite som att bråka om vem som ska gå först i paraden när det blir fred på jorden. Men oavsett så brukar diskussionen oftast handla om hur många kronor man behöver för att få en dräglig levnadsstandard. Det blir förstås väldigt skilda uppfattningar om detta, eftersom det som är drägligt för en person, inte nödvändigtvis är det för en annan. Men om vi utgår ifrån vad man i Sverige kallar för existensminimum så ligger den på 3880 för en ensamboende och  6 360 för två samboende[Wikipedia]. Sedan tillkommer olika belopp för barn, beroende på antal och ålder etc.

Detta bör alltså vara en naturlig utgångspunkt för vad en medborgarlön kan tänkas ligga på.

Tanken med att alla får detta belopp oavsett inkomst, är att man ska spara pengar på administration. Det brukar också vara så att man räknar med att slippa individuella bidrag, vilket gör att man spar ytterligare pengar. I de mest omfattande versionerna så ersätter medborgarlön alla bidrag, inklusive pension.

Om alla medborgare ska ha medborgarlön, oavsett ålder, så blir det 9 644 864 [SCB] * 3880 = 37 422 072 320 SEK i månaden eller 449 064 867 840 SEK per år (vilket är mer relevant, eftersom vi räknar BNP och stadsbudget per år). Det är alltså 449 miljarder.

Så, hur mycket av statsbudgetens utgifter är detta?

Inkomsterna för statsbudgeten 2014 är 824,2 miljarder kronor. Så, vi behöver alltså få bort ca hälften av alla statens utgifter för att inte gå back på detta.

Högt pris för liten inkomst

Men, om vi istället säger att bara de som är 15+ får medborgarlön då?

Dessa utgör 81,81% av befolkningen[Wikipedia], alltså 7 890 463 personer. Dvs 367 379 957 280 SEK per år. Eller 367 miljarder.

Detta är alltså baserat på en medborgarlön på enbart 3880 SEK per person.

Dessa pengar ska betalas ut, oavsett om någon faktiskt har ett jobb eller inte. Då har vi inte ens börjat diskutera hur det skulle påverka produktionsvärdet i längden och därmed köpkraften på dessa 3880 kronor. Det spelar ju nämligen inte så stor roll hur mycket pengar man får om priserna på livsnödvändiga varor går upp, till följd av minskad köpkraft och minskad produktion och därmed höjda priser.

Det är mycket möjligt att jag missat något grundläggande. Isf får ni som läser hemskt gärna bidra med ert kunnande i kommentarsfältet nedan. Men personligen har jag väldigt svårt att se hur detta ska gå att få ihop.

Appropå: Anna Troberg – Arbetslöshet är en myt, inför medborgarlön

Update: Cournocopia har ett intressant förslag på medborgarslönsmodell som visar helt andra siffror. Ser gärna kommentarer från någon som kan bedöma den!